Loading...

Zakładka Wszystkie

Zakładka Wszystkie zawiera listę wszystkich płatności dostępnych dla użytkownika. Z poziomu tej zakładki nie można wykonać żadnych operacji za wyjątkiem eksportu listy płatności do arkuszu Excela.

Filtry:
Opis filtrów dostępnych na zakładce dostępny jest w tym artykule.

Top