Loading...

Akceptacja płatności

Akceptacja płatności jest procesem realizowanym w zakładce DO AKCEPTACJI aplikacji Płatności. Wykorzystanie tej funkcjonalności wymaga działania aplikacji w trybie Z AKCEPTACJĄ PŁATNOŚCI (patrz Konfiguracja). Ma ona na celu umożliwić osobom uprawnionym w grupie PŁATNOŚCI – zakładka Akceptacja Płatności na zatwierdzenie płatności do eksportu.

Przez zatwierdzenie płatności do eksportu należy rozumieć decyzję osoby uprawnionej, o tym, które z gotowych płatności mają być w danym momencie eksportowane, a które dalej mają oczekiwać na zatwierdzenie.

Proces realizujemy następująco. Będąc w zakładce DO AKCEPTACJI (1) należy zaznaczyć na liście minimum jedną płatność (2). Po kliknięciu przycisku Zatwierdź płatność (3) zaznaczone płatności są przenoszone do zakładki DO EKSPORTU.

Zatwierdzanie płatności

 

Top