Loading...

Zakładka Faktury zakupu – Do zapłaty

Zakładka Faktury zakupu służy tworzeniu płatności na podstawie zarejestrowanych w systemie Ready_™ dokumentów zakupu. Zawiera ona listę faktur zakupu, które spełniają następujące wymagania:

 • ma uprawnienia zalogowany użytkownik,
 • forma płatności na dokumencie faktury jest typu „inna”, np.: przelew
 • nie zostały całkowicie zapłacone,
 • nie są do niej utworzone płatności o wartości równiej wartości brutto faktury
 • została w procesie biegu faktury oznaczona do zapłaty

Szczegółowy opis procesu tworzenia płatności został przedstawiony w niniejszym artykule.

Widok tej zakładki przedstawia się następująco:

Funkcje dostępne na zakładce:

 • Utwórz płatność z Faktury – tworzy płatności na podstawie zaznaczonych na liście faktur.
 • Planer – pozwala na zaplanowanie harmonogramu płatności (płatność „ratalna”)
 • Kaucja – pozwala na utworzenie kaucji do dokumentu faktury
 • Konta bankowe – uruchamia dodatkowy moduł kont bankowych

Funkcje dostępne z poziomu menu kontekstowej:

 • Utwórz płatność
 • Kaucja
 • Planer

Filtry:

 • Termin płatności – pola określające zakres terminów płatności. Termin płatności uzupełniany jest na zakładce Szczegóły dokumentu faktura zakupu.
 • Jednostka rozliczeniowa – lista jednostek rozliczeniowych skonfigurowanych w systemie. Filtruje faktury zakupu według przypisanej jednostki rozliczeniowej.
 • Kontrahent – lista kontrahentów. Filtruje faktury zakupu według pole Sprzedawca na zakładce Szczegóły dokumentu.
 • Status dokumentu – lista statusów dokumentów faktur zakupu.
 • Waluta – lista walut dostępna w systemie. Filtruje faktury zakupu według pola Waluta na zakładce Szczegóły dokumentu.
 • Typ dokumentu – lista typów dokumentów księgowych przypisanych do typu dokumentu Faktura zakupu.
 • MPP – znacznik Tak / Nie, filtrujący faktury zakupu wg znacznika mechanizmu podzielonej płatności
Top