Loading...

Zakładka Do akceptacji

Zakładka Do akceptacji zawiera listę wszystkich aktywnych płatności, które spełniają wszystkie z poniższych warunków:

  • posiadają uzupełnione wszystkie wymagane dane na dokumencie płatności,
  • w ustawieniach aplikacji ustawiono w sekcji „Akceptacja Płatności” tryb pracy „Z akceptacją płatności” oraz do grupy „PŁATNOŚCI – Zakładka AKCEPTACJA PŁATNOŚCI” została dodana minimum jedna osoba.

Opis procesu akceptacji płatności został opisany tutaj.

Struktura zakładki przedstawia się następująco:

Funkcje modułu:

  • Zatwierdź płatność – funkcja przenosi zaznaczone płatności do zakładki Do eksportu.
  • Usuń płatność – usuwa zaznaczone na liście płatności.
  • Wymaganie potwierdzenia – pozwala oznaczyć zaznaczone płatności, że wymagane jest do nich dodanie potwierdzenia płatności.
  • Usuń wymaganie potwierdzenia – pozwala oznaczyć zaznaczone płatności, że do nich nie ma wymagalności potwierdzenia płatności.

Funkcje dostępne z menu kontekstowego:

  • Zatwierdź
  • Usuń
  • Wymagaj potw.
  • Usuń potw.

Filtry:
Opis filtrów dostępnych na zakładce dostępny jest w tym artykule.

Top