Loading...

Słowniki aplikacji Płatności

Konfigurując aplikację Płatności można ustawić następujące słowniki:

 • Waluty,
 • Formy płatności,
 • Kody krajów,
 • Kategorie płatności,
 • Stan zobowiązania,
 • Konta bankowe.

Każdy słownik należy otworzyć przyciskiem OTWÓRZ.

Poniżej opisano słowniki, które są specyficzne dla aplikacji Płatności.

Kody krajów

Kody krajów są słownikiem prefiksów kont bankowych kontrahentów zagranicznych, które są usuwane podczas generowania pliku eksportu do banku. Dotyczy to np. takich krajów jak Chiny, które nie są częścią systemu IBAN i nie wykorzystują dwuliterowego prefiksu konta. Natomiast w systemie Ready_™ konieczne jest wprowadzenie numeru konta z prefiksem, aby taki numer konta bankowego nie podlegał walidacji.

Kody krajów

Domyślnie, wraz z aplikacją płatności, instalowane są dwa prefiksy: CN – dla Chińskiej Republiki Ludowej oraz XX – uniwersalny prefiks dla pozostałych.

Kategorie płatności

Kategorie płatności są kolejnym słownikiem, który posiada szereg preinstalowanych wartości , takich jak:

 • Faktura zakupu,
 • Wynagrodzenie,
 • Kompensata,
 • Delegacja,
 • Opłata sądowa.

Kategorie płatności

Lista ta wykorzystywana jest na formatce Płatności do oznaczania przeznaczenia płatności i można ją rozszerzać o własne kategorie. Zalecane jest nieusuwanie predefiniowanych kategorii. Aby zmodyfikować istniejącą kategorię, należy wskazać wybraną kategorię i kliknąć przycisk Dodaj / edytuj kategorię. W otwartym oknie należy wprowadzić zmiany, a następnie kliknąć przycisk ZAPISZ.

Stan zobowiązania

Jest zamkniętym słownikiem do dodatkowego opisu płatności.

Stany zobowiązań

Otwarcie modułu wyświetli listę predefiniowanych stanów zobowiązań:

 • Do zapłaty w terminie,
 • Oczekujące,
 • Wstrzymane,
 • Objęte sporem,
 • Kaucja gwarancyjna,
 • Koszty budowy.

Konta bankowe

Konta bankowe są modułem, do którego dostęp mają osoby zdefiniowane w konfiguracji dostępu do grupy PŁATNOŚCI – Zakładka KONTA BANKOWE. Osobie przypisanej do tej grupy, po uruchomieniu modułu, ukaże się otwarte okno z dwiema zakładkami:

 • Konta bankowe (klientów),
 • Konta bankowe Pracowników.

Konta bankowe

Zakładka Konta bankowe wyświetla listę kontrahentów wraz z przypisanymi do nich kontami bankowymi. W tej zakładce można wykonywać takie operacje, jak:

 • Dodawać i edytować konta bankowe, klikając przycisk Konta bankowe na belce modułu,
 • Zatwierdzać konta (konieczne, gdy w konfiguracji ustawiona jest WYMAGALNOŚĆ ZATWIERDZENIA KONT BANKOWYCH DO EDYCJI I EKSPORTU PŁATNOŚCI).

Zatwierdzanie konta następuje po zaznaczeniu konta z listy. Następnie należy kliknąć przycisk Zatwierdź konto. Otworzy się okno z danymi konta do zatwierdzenia:

Zatwierdzanie konta bankowego

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ konto bankowe zostanie oznaczone jako zatwierdzone.

Druga zakładka, czyli Konta bankowe pracowników, zawiera listę pracowników (znajdujących się w strukturze organizacyjnej) oraz przypisane na cechach numery kont bankowych, kont karty firmowej. Konto bankowe pracownika wykorzystywane jest do generowania płatności dla faktur, gdzie płatnikiem jest pracownik, oraz delegacji, gdzie dany pracownik jest delegowany.

Lista kont bankowych pracowników

Edycja danych pracownika następuje w oknie dialogowym, które otwiera się po dwukrotnym kliknięciu w linię zawierającą dane pracownika.

Edycja danych pracownika

 

 

Top