Loading...

Oznaczanie płatności jako zapłaconej

Oznaczanie płatności jako zapłaconej jest procesem, dostępnym w następujących zakładkach aplikacji Płatności:

  • W przygotowaniu,
  • Do eksportu,
  • Zapłacone.

Na liście płatności należy wybrać minimum jedną płatność.

Po kliknięciu przycisku nastąpi otwarcie formatki:

W oknie tym należy wskazać Datę zapłaty (podpowiadana jest bieżąca data). Po kliknięciu przycisku Ustaw status płatności ustawi się na Zapłacone. Jeżeli płatność powiązana jest z dokumentem faktury zakupu, data i kwota zapłaty jest aktualizowana o wartość płatności oraz datę wskazaną na formatce Faktury zakupu.

Top