Loading...

Eksport płatności

Głównym zadaniem realizowanym przez aplikację Płatności jest eksport płatności do pliku. Po zapisaniu pliku na dysku należy zaimportować go do mechanizmu importu w panelu Banku. Generowanie i udostępnienie plików eksportu jest realizowane z poziomu zakładki DO EKSPORTU.

Będąc w tej zakładce należy zaznaczyć minimum jedną płatność do eksportu. Można wskazać płatności dla więcej niż jednego płatnika. Płatności podczas eksportu zostaną przypisane do odpowiedniego pliku.

Eksport płatności 1

Po wygenerowaniu plików eksportu, plik należy pobrać klikając jeden raz w odnośnik z nazwą pliku (1). Po pobraniu wszystkich plików można zaznaczyć pole Oznacz dokumenty, jako zapłacone (2). W takim przypadku wszystkie wyeksportowane płatności otrzymują status ZAPŁACONE. Jeżeli nie zostanie to pole zaznaczone, to kliknięcie przycisku ZAKOŃCZ (3) spowoduje zmianę statusu wyeksportowanych płatności, na status W BANKU. Niezależnie od statusu płatności te zostaną przeniesione do zakładki ZAPŁACONE. Przycisk ANULUJ pozostawia płatności w zakładce DO EKSPORTU.

W przypadku, gdy jest wiele plików do pobrania, można pobrać jeden plik archiwum ZIP. Odnośnik do tego pliku znajduje się on na końcu okna eksportu płatności.

Pobierz wszystkie jako ZIP

Po rozpakowaniu w archiwum znajdą się wszystkie pliki z listy wyeksportowanych płatności

Pobrane płatności

Jeżeli istnieją płatności, które nie zostały wyeksportowane, gdyż pojawił się błąd, to takie płatności zostaną pokazane w ostatniej sekcji okna eksportu płatności. Dla tych płatności wyświetlana jest przyczyny błędu eksportu. Dla tych płatności nie działa zmiana statusu wywołana przyciskiem ZAKOŃCZ.

Błędne płatności

 

 

 

 

Top