Loading...

Blokowanie płatności

Blokowanie płatności powoduje zatrzymanie procesu wysłania płatności do etapu eksportu do banku. Operacja jest możliwa do wykonania na dokumencie faktury zakupu na zakładce Powiązania w sekcji Płatności. Niezależnie od tego, czy do faktury są utworzone płatności, blokada płatności dotyczy wszystkich płatności, które nie zostały zapłacone oraz nie mają statusu W banku.

Poniżej przedstawiono proces blokowania oraz odblokowania płatności na fakturze zakupu z utworzoną płatnością.

Blokowanie płatności

Aby zablokować płatności należy na zakładce Powiązania dokumentu faktury zakupu w sekcji Płatność kliknąć przycisk Blokuj znajdujący się pod listą płatności.

Po kliknięciu w przycisk pojawi się komunikat potwierdzenia wykonania operacji:

Kliknięcie w przycisk Zablokuj  spowoduje oznaczenie płatności na fakturze jako zablokowane.

Odblokowanie płatności

Aby odblokować płatności należy kliknąć przycisk Odblokuj znajdujący się pod listą płatności. Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie operacji:

Przycisk Wyłącz spowoduje usunięcie blokady na płatności. W zależności od uruchomionego trybu akceptacji płatności, płatność trafi albo do etapu Do akceptacji, albo Do eksportu.

 

Top