Loading...

Filtry na zakładkach aplikacji Płatności

Filtry w większości zakładek w grupie Płatności są identyczne i mają takie same znaczenie. Poniższy obrazek pokazuje zakładki, które posiadają ten sam zestaw filtrów:

Filtry_platnosci_1

Na zaznaczonych zakładkach układ filtrów jest następujący:

Filtry zakładki 2

Grupa BENEFICJENT

W tej grupie wyróżnia się dwa filtry:

 • Kontrahent – lista kontrahentów, którzy są beneficjentem płatności
 • Pracownik – lista pracowników (wielokrotnego wyboru), którzy są beneficjentami płatności

Filtry beneficjent

Grupa PŁATNIK

Grupa ta składa się z dwóch filtrów:

 • Płatnik – lista zdefiniowanych w systemie płatników, czyli kontrahentów podpiętych w strukturze organizacyjnej do podmiotu typu ORGANIZACJA
 • Konto bankowe – konto bankowe przypięte do kartoteki kontrahenta będącego płatnikiem.

Filtr Płatnik

Grupa TRANSAKCJA

Grupa ta zawiera następujące filtry:

 • Typ transakcji – lista dostępnych typów transakcji jak:
  • Przelew krajowy,
  • Przelew SEPA,
  • Przelew zagraniczny,
 • Waluta – lista dostępnych walut w systemie,
 • Stan zobowiązania – lista zdefiniowanych w systemie stanów zobowiązań płatności:
  • Do zapłaty w terminie
  • Oczekujące
  • Wstrzymane
  • Objęte sporem
  • Kaucja gwarancyjna
  • Koszty budowy
 • Termin płatności – wskazanie zakresów dat, w których znajdują się terminy realizacji płatności,
 • Typ dokumentu księgowego – lista dostępnych typów dokumentów księgowych dla dokumentów typu Faktura zakupu.
 • Kategoria płatności – lista zdefiniowanych kategorii płatności (lista możliwa do ustawienia w Ustawieniach Aplikacji). Przykładowe wartości to:
  • Opłata sądowa,
  • Delegacja,
  • Faktura zakupu,
  • Kompensata,
  • Wynagrodzenie.
 • MPP – znacznik Tak / Nie filtrujący płatności, które są / nie są realizowane mechanizmem podzielonej płatności.

Dodatkowe filtry na zakładce Zapłacone

Zakładka Zapłacone posiada dodatkowe filtry, jak:

 • Status płatności – lista dostępnych statusów płatności dla płatności wyeksportowanych
  • W banku
  • Zapłacone
 • Potwierdzenie płatności – znacznik wskazujący na to, że płatność ma wymaganie dodania potwierdzenia płatności.

Filtry transakcja zapłacone

Top