Loading...

Klonowanie płatności

Klonowanie płatności realizowane jest w zakładce Dokumenty Płatności. Pozwala na błyskawiczne przygotowanie płatności ad-hoc na podstawie innej płatności. W tym celu należy:

  1. z listy istniejących dokumentów płatności wybrać ten, na podstawie którego ma zostać utworzony nowy dokument Płatności,
  2. kliknąć przycisk Klonuj płatność

W wyniku tej operacji zostanie otwarte okno nowego dokumentu płatności. Będzie ono posiadało uzupełnione wszystkie dane, które były na źródłowym dokumencie płatności oraz uruchomioną procedurę obiegu dokumentu płatności. Szczegółowe informacje, odnośnie tworzenia nowego dokumentu płatności, zostały opisane w tym artykule. Jedyną różnicą na nowym dokumencie Płatności jest opis płatności, który posiada dopisek „[sklonowana płatność]”:

Top