Loading...

Zakładka Zablokowane

Zakładka zablokowane zawiera listę płatności, które są zablokowane do eksportu. Blokowanie płatności zostało opisane w tym artykule.

Struktura zakładki jest następująca:

Funkcje dostępne w zakładce:

  • Usuń płatność – usuwa zaznaczone na liście płatności.
  • Wymaganie potwierdzenia – pozwala oznaczyć zaznaczone płatności, że wymagane jest do nich dodanie potwierdzenia płatności.
  • Usuń wymaganie potwierdzenia – pozwala oznaczyć zaznaczone płatności, że do nich nie ma wymagalności potwierdzenia płatności.

Funkcje dostępne z menu kontekstowego:

  • Usuń
  • Wymagaj potw.
  • Usuń potw.

Filtry:
Opis filtrów dostępnych na zakładce dostępny jest w tym artykule.

Top