Loading...

Zwrot kwoty faktury opłaconej przez pracownika

Faktury opłacone przez pracownika z własnych środków lub karty firmowej, oznaczane są na fakturze przy Formie płatności.

Zapłacono ze środków własnych

Jeśli faktura została opłacona przez pracownika, to zaznaczmy Zapłacono ze środków własnych i wybieramy pracownika, który opłacił fakturę

Na liście faktur możemy włączyć kolumnę Zapłacił pracownik na której będziemy widzieli kto zapłacił za fakturę.

Za pomocą filtrów możemy wyszukać faktury, które zostały zapłacone przez pracownika kartą firmową a które ze środków własnych

Zwrot za fakturę na konto pracownika ROR

System umożliwia nam zwrot kwoty pracownikowi na jego konto, za pomocą modułu Płatności. Żeby wykonać przelew na konto pracownika należy uzupełnić informacje o koncie bankowym w konfiguracji pracownika. W tym celu w Ustawieniach aplikacji/Faktury/Pracownicy uzupełniamy dane konta bankowego pracownika

 

Następnie na zakładce powiązania po utworzeniu płatności, konto Beneficjenta będzie kontem pracownika, stosując tą funkcję nie zapłacimy podwójnie faktury zarówno sprzedawcy jak i pracownikowi, a cała historia przelewów będzie dostępna w module płatności

Illustration
Top