Loading...

Wprowadzenie

Moduł Kancelaria jest częścią aplikacji EZD. Przeznaczona jest przede wszystkim dla jednostek administracji publicznej, oraz firm i podmiotów realizujących zadania publiczne i objętych przepisami instrukcji kacelaryjnej lub archiwalnej. Podmiot, który planuje wykorzystywać moduł, powinien dokonać zakupu i instalacji aplikacji EZD z AppStore.

W tym miejscu warto podkreślić, że Kancelaria jest rozszerzeniem dla modułu Dzienniki wzbogaconym o rejestrację korespondencji cyfrowego odwzorowania dokumentu (skanu) oraz obsługę składów – prowadzenie ewidencji odbioru oryginału dokumentów z kancelarii.

Kancelaria jest narzędziem adresowanym do podmiotów, które obsługują dużą liczbę korespondencji napływającej. Za pomocą modułu można w prosty i szybki sposób rejestrować dokumenty, które następnie mogą trafić do elektronicznego obiegu dokumentów w firmie według określonych procedur.

Moduł Kancelaria jest zgodny z EZDElektronicznym Zarządzaniem Dokumentacją, które stanowi podstawę zarządzania dokumentami w administracji publicznej. Oznacza to, że przy odpowiednim wykorzystaniu narzędzia, możliwe jest działanie zgodne z instrukcją kancelaryjną. Takie podejście gwarantuje transparentność oraz usprawnienie procesu obiegu dokumentów. Kancelaria rozszerza funkcjonalność systemu o prowadzenie składów chronologicznych, o których jest mowa w instrukcji kancelaryjnej.

Top