Loading...

Pełnomocnictwa

Moduł Umowy daje możliwość rejestracji w systemie pełnomocnictw. Należy jednak mieć na uwadze, że chodzi tutaj wyłącznie o archiwizację dokumentów, które nie mają wpływu na uprawnienia użytkownika w systemie. Oznacza to, że rejestracja upoważnienia do podpisywania umów nie jest równoznaczna z tym, że pracownik będzie mógł to robić w systemie Ready_TM.

Aby zarejestrować pełnomocnictwo, należy:

 1. włączyć moduł Umowy, przejść do zakładki PEŁNOMOCNICTWA i kliknąć przycisk Dodaj pełnomocnictwo;
Rejestracja pełnomocnictwa - krok pierwszy
Rejestracja pełnomocnictwa – krok pierwszy
 1. w nowym oknie należy uzupełnić pola zgodnie z opisem:
  • Zakres pełnomocnictwa – miejsce na wpisanie zakresu pełnomocnictwa lub tytułu, który pozwoli na skuteczną identyfikację pozycji w systemie;
  • Udziela firma – z listy rozwijanej należy wybrać firmę. Domyślnie dla organizacji, które mają tylko jedną osobowość prawną, będzie to jedna pozycja. Jeżeli firma ma kilka spółek, to wtedy z listy można wybrać odpowiedni podmiot;
  • Udzielone pełnomocnictwo pracownikowi – z listy należy wybrać pracownika, któremu udziela się pełnomocnictwo. Lista zawiera wszystkich pracowników firmy;
  • Osoba niebędąca pracownikiem wybrana z bazy lub wpisana tekstowo – w tym miejscu można wpisać dowolną osobę lub wybrać ją z listy kontaktów. Możliwe jest również zdefiniowane nowego kontaktu;
  • Uwagi – miejsce na wpisanie dowolnych uwag na temat pełnomocnictwa;
  • Data podpisania – z kalendarza należy wybrać odpowiednią datę podpisania dokumentu;
  • Data obowiązywania – w polach Od i Do z kalendarza należy wybrać datę obowiązywania pełnomocnictwa. Jeżeli dokument nie ma daty wygaśnięcia, należy określić datę w polu Od i włączyć opcję bezterminowe;
Rejestracja pełnomocnictwa - krok drugi
Rejestracja pełnomocnictwa – krok drugi
 1. kliknąć przycisk ZAPISZ, nowa pozycja pojawi się na liście pełnomocnictw ze statusem W PRZYGOTOWANIU;
Rejestracja pełnomocnictwa - krok trzeci
Rejestracja pełnomocnictwa – krok trzeci
 1. dwukrotnie kliknąć pozycję na liście, otwarte zostanie okno ze szczegółami pełnomocnictwa;
 2. w zakładce Szczegóły sprawdzić wprowadzone dane i przejść do zakładki Załączniki;
 3. kliknąć przycisk Dodaj, w nowym oknie wskazać plik zawierający pełnomocnictwo i kliknąć przycisk Otwórz. Dokument pojawi się na liście. Jeżeli w systemie ustawiono skaner, a pełnomocnictwo ma postać papierową, to można za pomocą przycisku Skanuj wprowadzić go bezpośrednio do systemu;
Rejestracja pełnomocnictwa - krok czwarty
Rejestracja pełnomocnictwa – krok czwarty
 1. w kolejnych zakładkach można dodatkowo powiązać pełnomocnictwo z konkretnymi sprawami, dokumentami, kontaktami oraz utworzyć zadania. Działania te były wielokrotnie opisywane przy okazji omawiania spraw, dokumentów oraz zadań;
 2. w zakładce Szczegóły przy opcji Status kliknąć ikonę ołówka;
Rejestracja pełnomocnictwa - krok piąty
Rejestracja pełnomocnictwa – krok piąty
 1. w nowym oknie ustawić wartość odpowiadającą stanowi faktycznemu, na przykład OBOWIĄZUJĄCE i kliknąć przycisk USTAW;
Rejestracja pełnomocnictwa - krok szósty
Rejestracja pełnomocnictwa – krok szósty
 1. po dodaniu załącznika z treścią pełnomocnictwa należy kliknąć przycisk Zapisz i zamknąć okno. W lewym dolnym narożniku okna pojawi się wstęga informacyjna, która wizualnie wyróżnia rozmaite statusy pełnomocnictw.
Rejestracja pełnomocnictwa - krok siódmy
Rejestracja pełnomocnictwa – krok siódmy
Illustration
Top