Loading...

Opis aplikacji

Celem aplikacji Umowy jest zarządzanie procesem archiwizacji umów oraz procesem przeglądu umów i aneksów.

W systemie Ready_™ umowa to coś więcej niż dokument.  To sprawa,  która przechowuje takie informacje jak:

  • metryka umowy;
  • załączniki umowy;
  • aneksy;
  • pozycje umowy w przypadku umowy zakupowej/sprzedażowej;
  • komentarze do umowy;
  • powiązane faktury i inne dokumenty;
  • terminarz np. służący do wprowadzania przypomnień, zadań.

Takie podejście pozwala na gromadzenie dużo większej i szerszej informacji na temat poszczególnych umów. Pozwala również na przechowywanie oraz pracę z danymi i informacjami różnego typu, tworzących pewne konteksty. Dzięki temu dostęp do informacji w ramach aplikacji Umowy jest szybki, intuicyjny, zorganizowany i efektywny.

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top