Loading...

Wprowadzenie

KSeF to skrót dla Krajowego Systemu e-Faktur. Rozwiązanie to jest centralnym rejestrem ustandaryzowanych faktur, które przedsiębiorcy na mocy obowiązujących przepisów zobligowani są rejestrować. System Ready_TM w ramach dostępnych rozwiązań posiada pełną integrację z rejestrem KSeF. Całość odbywa się za pośrednictwem systemu Symfonia.

Integracja systemu Ready_TM z KSeF może działać na dwa sposoby:

  • import ręczny z pliku XML (operacja wykonywana w module KSeF);
  • import automatyczny (realizowany w tle na podstawie konfiguracji).
Top