Loading...

Ustawienia

Moduł KSeF do działania wymaga konfiguracji, która została szerzej opisana w dalszej części niniejszego artykułu.

Ustawienia dotyczące KSeF umieszczono w module Ustawienia aplikacji w zakładce KSEF.

W pierwszej kolejności należy włączyć obsługę KSeF, która domyślnie jest wyłączona.

Aby włączyć obsługę KSeF, należy:

 1. kliknąć Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie odszukać zakładkę KSEF i KONFIGURACJA;
 1. włączyć opcję Import pozycji faktury zakupu/korekty faktury zakupu.

Drugą ważną kwestią jest powiązanie firmy w systemie Ready_TM z firmą w systemie Symfonia.

Aby dodać klucz firmy w Symfonii i powiązać go z firmą w systemie Ready_TM, należy:

 1. kliknąć Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie odszukać zakładkę KSEF i ADMINISTRACJA;
 3. kliknąć przycisk DODAJ ORGANIZACJĘ;
 1. w nowym oknie:
  • Wybierz jednostkę rozliczeniową – z listy wybrać podmiot, który został ustawiony w systemie Ready_TM. Dane są pobierane ze struktury organizacyjnej;
  • Klucz firmy w Symfonia KSeF – wpisać unikalny klucz firmy, który można uzyskać na platformie Symfonia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w pomocy systemu Symfonia;
 1. kliknąć ZAPISZ. Nowa organizacja/firma pojawi się w oknie ustawień.

Po tym jak dodany zostanie pierwszy podmiot, możliwe są następujące działania:

 • dodanie kolejnej firmy i klucza;
 • usunięcie firmy lub organizacji (usunięcie organizacji powoduje usunięcie wszystkich firm);
 • edycja danych firmy.

Klucz firmy Symfonia KSeF pobieramy z konta w systemie Symfonia. Zgodnie z tym co pokazano na zrzucie poniżej.

Top