Loading...

Interfejs, wyszukiwanie, filtry

Moduł KSeF dostępny jest w nieco nietypowy sposób. Aby uruchomić aplikację, należy kolejno:

 1. kliknąć przycisk Aplikacje;
 2. wybrać Ustawienia aplikacji;
 3. przejść do zakładki KSEF/KONFIGURACJA;
 4. kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Moduł KSeF.

Interfejs

Okno modułu ma typowy układ, który wpisuje się w rozwiązania znane z systemu Ready_TM. Na pierwszy rzut oka wyróżniamy następujące elementy:

 1. zakładki – w tym miejscu zebrano zakładki, które pozwalają na przełączenie widoki zawartości głównego okna. Dostępne zakładki to:
  • FAKTURY ZAKUPY – wykaz zarejestrowanych faktur zakupu,
  • POWIADOMIENIA – wykaz powiadomień dotyczących komunikacji z rządowymi serwerami obsługującymi system KSeF. Zakładka jest dostępna dla administratora systemu,
 2. filtry – w tym miejscu zebrano filtry, które pozwalają na filtrowanie listy faktur według jednostki rozliczeniowej oraz okresu,
 3. część główna – zawiera wykaz zarejestrowanych faktur, tabela posiada kilkanaście kolumn, które w ustrukturyzowany sposób prezentują informacje na temat dat, numerów, kwot, statusów, etc.
 4. pasek narzędziowy – zawiera narzędzia, które są wykorzystywane przy pracy z modułem,

Wyszukiwanie

Moduł KSeF wyposażono w funkcjonalną wyszukiwarkę, która pozwala na wygodne wyszukiwanie odpowiednich faktur zapisanych w bazie. Wyszukiwanie może odbywać się według następujących kryteriów:

 • Data importu;
 • Data wystawienia;
 • Data sprzedaży;
 • Data wpływu;
 • Źródło dokumentu;
 • Numer KSeF;
 • Pełny numer KSeF;
 • Data KSeF;
 • Plik XML;
 • Numer ewidencyjny dokumentu;
 • Numer faktury;
 • Opis;
 • Sprzedawca;
 • Netto;
 • VAT;
 • Brutto;
 • Waluta;
 • Termin płatności;
 • Status;
 • ERP.

Wszystkie kryteria domyślnie są włączone. Jeżeli zajdzie potrzeba zmiany, to wystarczy kliknąć przycisk Kolumny przy polu wyszukiwania, a następnie odznaczyć/zaznaczyć wybrane kryteria.

Aby wyszukać fakturę, należy:

 1. kliknąć pole wyszukiwania;
 2. wprowadzić szukaną frazę i nacisnąć Enter;
 3. lista wyników zostanie ograniczona do pozycji, które spełniają kryteria wyszukiwania;
 1. wyłączenie działania wyszukiwania sprowadza się do kliknięcia przycisku z krzyżykiem, który pojawi się na końcu pola wyszukiwania.

Filtry

Moduł KSeF posiada wygodny i rozbudowany mechanizm filtrów, który w przeciwieństwie do wyszukiwarki pozwala na połączenie kilku kryteriów, a co za tym idzie – umożliwia precyzyjniejsze szukanie konkretnych faktur.

Pierwszym filtrem, który pozwala na ograniczenie zawartości głównego okna, jest możliwość przeglądania listy według jednostki rozliczeniowej. Rozwiązanie to ma sens w przypadku, gdy system Ready_TM wykorzystuje model wielofirmowości. Filtrowanie sprowadza się do kliknięcia listy Jednostka rozliczeniowa i wybrania z niej odpowiedniej jednostki.

Widok głównego okna ulegnie zmianie, a lista faktur powinna zostać ograniczona do tej, która spełnia kryterium jednostki rozliczeniowej.

Następny filtr dotyczy czasookresu. W sekcji Okres należy kliknąć odpowiedni miesiąc lub rok. Widok głównej listy ulegnie ograniczeniu, tak by pokazywać wybrany okres.

Top