Loading...

Uprawnienia

Użytkownik może uzyskać dostęp do modułu KSeF na dwa sposoby:

 • przez nadanie uprawnień do aplikacji KSeF;
 • przez dodanie do grupy KSEF – Dostęp do aplikacji.

Aby nadać uprawnienie dostępu do KSeF dla wybranego pracownika, należy:

 1. kliknąć przycisk Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku);
 2. kliknąć Pracownicy, a potem Konta pracowników;
 3. w nowym oknie odszukać i dwukrotnie kliknąć pracownika na liście;
 4. w nowym oknie kliknąć zakładkę PRAWA DO SYSTEMU;
 5. odszukać Aplikacje, a po rozwinięciu Aplikacja: KSeF;
 6. zaznaczyć pozycję i kliknąć zielony przycisk plusa;
 1. kliknąć ZAPISZ.

Przy pozycji Aplikacja: KSeF pojawi się zielony znak plusa. Oznacza to, że pracownik uzyskał dostęp do modułu KSeF. Znak minusa oznacza brak dostępu. Pracownik z nadanym/odebranym dostępem powinien wylogować się ze swojego konta, a następnie ponownie zalogować.

Aby dodać użytkownika do grupy KSEF – Dostęp do aplikacji, należy

 1. kliknąć przycisk Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku);
 2. kliknąć Pracownicy, a potem Konta pracowników;
 3. w nowym oknie odszukać i dwukrotnie kliknąć pracownika na liście;
 4. w nowym oknie kliknąć zakładkę GRUPY;
 5. w lewej kolumnie odszukać grupę KSEF – Dostęp do aplikacji, umieścić nad nią kursor i kliknąć DODAJ;
 1. grupa zostanie przeniesiona do prawej kolumny. Dalej należy kliknąć ZAPISZ.

W celu usunięcia pracownika z danej grupy należy ją odszukać w prawej kolumnie, umieścić nad nią kursor i kliknąć USUŃ.

Top