Loading...

Podstawowe działania

Moduł KSeF nie należy do grupy rozbudowanych aplikacji dostępnych w ramach systemu Ready_TM. Użytkownik za pomocą tego modułu może wykonać trzy zasadnicze operacje: przeglądanie zapisanych dokumentów wraz z powiązaniami, import faktury z pliku XML oraz import faktur z bazy KSeF.

Przeglądanie faktur

Moduł KSeF wyświetla listę faktur, które można przeszukiwać i filtrować za pomocą rozwiązań opisanych w oddzielnym artykule. Każdą pozycję widoczną na liście można obejrzeć. W tym celu wystarczy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy odpowiednią pozycję. Na ekranie pojawi się okno podglądu faktury w ramach modułu Faktury zakupu lub Faktury sprzedaży.

Użytkownik ma możliwość przejrzenia wszystkich interesujących go danych. Dodatkowo możliwe jest uruchomienie procesu obiegu faktury.

Więcej informacji na temat faktur znajduje się w oddzielnych sekcjach pomocy poświęconych modułowi Faktury zakupu.

Dodatkowo kliknięcie ikony w kolumnie XML spowoduje otwarcie fizycznego podglądu faktury.

Natomiast kliknięcie nazwy widocznej w kolumnie Sprzedawca otworzy kartotekę klienta wraz z historią wszystkich faktur, które zostały przez niego wystawione. Dane są prezentowane w ramach modułu Klienci, który opisano szerzej w oddzielnym artykule.

Import e-faktury z pliku XML

Użytkownik modułu KSeF może ręcznie zaimportować informację o e-fakturze do systemu. Cała operacja sprowadza się do kilku prostych kroków, które opisano poniżej. Ważne jest to, aby użytkownik posiadał specjalny plik XML z danymi ustrukturyzowanej e-faktury.

Aby zaimportować plik XML do modułu KSeF, należy:

 1. kliknąć Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
 2. w sekcji KSEF przejść do zakładki KONFIGURACJA i kliknąć przycisk OTWÓRZ obok opcji Moduł KSeF;
 3. w oknie modułu KSeF kliknąć przycisk Importuj z pliku;
 4. w nowym oknie w polu Wybierz plik XML z e-fakturą kliknąć trzy kropki, następnie wskazać plik na dysku komputera i kliknąć Otwórz;
 1. w polu Jednostka rozliczeniowa ustawić właściwą jednostkę;
 2. pola Numer KSeF oraz Data KSeF uzupełnią się automatycznie;
 3. kliknąć IMPORTUJ. Faktura zostanie zaimportowana do systemu i pojawi się na liście. Dodatkowo otwarte zostanie okno podglądu dokumentu faktury.

Import e-faktur z bazy KSeF

Użytkownik może dokonać importu e-faktur z bazy KSeF. Oznacza to, że dane zostaną pobrane z chmury i zaimportowane do modułu KSeF w systemie Ready_TM.

Aby zaimportować e-faktury z chmury KSeF, należy:

 1. kliknąć Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
 2. w sekcji KSEF przejść do zakładki KONFIGURACJA i kliknąć przycisk OTWÓRZ obok opcji Moduł KSeF;
 3. w oknie modułu KSeF kliknąć przycisk Pobierz z KSeF;
 1. w nowym oknie:
  • zaznaczyć przynajmniej jeden typ faktury – zakupowa, sprzedażowa;
  • określić Datę od i Datę do;
  • kliknąć POBIERZ;
 1. faktury spełniające zadane kryteria zostaną pobrane z chmury i zaimportowane do modułu KSeF. Użytkownik będzie miał możliwość pracy z dokumentem tak samo, jak w przypadku faktur zaimportowanych z pliku XML.

Import automatyczny

System Ready_TM na etapie wdrożenia może zostać tak skonfigurowany, że import faktur odbywa się w sposób automatyczny. Więcej informacji na ten temat posiada opiekun odpowiedzialny za wdrożenie systemu Ready_TM do organizacji.

Top