Loading...

Powiązania

Każda faktura zakupowa wprowadzona do modułu Faktury zakupu może zostać powiązana z różnymi dokumentami funkcjonującymi w systemie. Możliwość powiązania zależy również od rodzaju wykupionej licencji i dostępnych w jej ramach modułów.

Wszelkie powiązania dokonywane są w zakładce Powiązania. Możliwe powiązania dotyczą:

Aby powiązać fakturę z Wnioskiem zakupowym, należy:

 1. otworzyć fakturę i przejść do zakładki Powiązania;
 2. kliknąć opcję Powiąż z wnioskiem;
Powiązanie faktury z wnioskiem zakupowym – krok pierwszy
 1. w nowym oknie odszukać wniosek (musi mieć ustawiony status Zamówiony) na liście, zaznaczyć go i kliknąć przycisk POWIĄŻ. Więcej informacji na temat wniosków zakupowych znajduje się w oddzielnym artykule;
Powiązanie faktury z wnioskiem zakupowym – krok drugi
 1. wniosek pojawi się w sekcji Wnioski zakupowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z jedną fakturą powiązać kilka wniosków.
Powiązanie faktury z wnioskiem zakupowym – krok trzeci

Aby powiązać fakturę z Umową, należy:

 1. otworzyć fakturę i przejść do zakładki Powiązania;
 2. kliknąć opcję Powiąż z umową;
Powiązanie faktury z umową – krok pierwszy
 1. w nowym oknie wybrać z listy umowę i kliknąć przycisk ZAPISZ;
Powiązanie faktury z umową – krok drugi
 1. umowa pojawi się w sekcji Umowy. Do jednej faktury można dodać powiązanie tylko z jedną umową.

Aby powiązać fakturę z Delegacją, należy:

 1. otworzyć fakturę i przejść do zakładki Powiązania;
 2. kliknąć opcję Powiąż z delegacją;
Powiązanie faktury z delegacją- krok pierwszy
 1. w polu Delegacja kliknąć ikonę lupy i wyszukać pożądaną rzecz, następnie z listy wybrać delegację, w polu Kategoria wybrać z listy odpowiednią kategorię i kliknąć przycisk ZAPISZ;
Powiązanie faktury z delegacją- krok drugi
 1. delegacja pojawi się w sekcji Delegacje. Do jednej faktury można dodać powiązanie tylko z jedną delegacją.

Aby powiązać fakturę z Dokumentem lub Sprawą, należy:

 1. otworzyć fakturę i przejść do zakładki Powiązania;
 2. kliknąć opcję Powiąż z dokumentem lub sprawą;
Powiązanie faktury z dokumentem lub sprawą- krok pierwszy
 1. w nowym oknie w polu:
  • Sprawa – kliknąć przycisk lupy i wskazać na liście odpowiednią sprawę;
  • Dokument – kliknąć przycisk lupy i wskazać odpowiedni dokument na liście;
  • kliknąć przycisk OK;
Powiązanie faktury z dokumentem lub sprawą- krok drugi
 1. powiązanie ze sprawą oraz dokumentem pojawi się w sekcji Powiązane dokumenty/sprawy. Do jednej faktury można dodać powiązanie z kilkoma dokumentami oraz sprawami.

Aby usunąć powiązanie faktury z dowolnym elementem, należy:

 1. odszukać i otworzyć fakturę;
 2. przejść do zakładki Powiązania;
 3. na liście odszukać element, którego powiązanie ma zostać usunięte i kliknąć ikonę kosza na śmieci;
Usuwanie powiązania z dowolnym elementem
 1. w oknie komunikatu kliknąć ODŁĄCZ, aby potwierdzić zamiar usunięcia powiązania;
 2. powiązanie zostanie usunięte z listy.
Top