Loading...

Powiązania

Faktura może być powiązana z różnymi dokumentami w systemie w zależności od zainstalowanych modułów.

Wniosek zakupowy

Pracownik opisujący merytorycznie fakturę może podłączyć swój wniosek zakupowy do faktury. Po kliknięciu powiąż z wnioskiem otworzy się lista dokumentów do których pracownik ma uprawnienie i które zostały zaakceptowane.
Za pomocą wyszukiwarki może odszukać wniosek do powiązania.  Do jednej faktury można połączyć kilka wniosków.

 

Połączone wnioski widoczne są na liście, jeśli kwoty faktury podłączonych pod wniosek przekraczają wartość wniosku, kwota oznacza się na czerwono.
Akcje dostępne:

 1. Zamknij wniosek – wniosek nie będzie już dostępny do powiązania z fakturą, system też automatycznie zamyka wnioski, po zakończeniu biegu których wartość jest przekroczona.
 2. Odłączenie wniosku od faktury – w przypadki pomyłki można odłączyć wniosek od faktury

Akceptacja faktur z wnioskami

Jeśli do faktury z podłączonymi wnioskami zakupowymi, mają oddzielny proces akceptacji. Dla takich faktur etap akceptacji nie stosuje reguł skonfigurowanych na ścieżce procesu a stosuję zasadę akceptacji z wniosków.

Faktura nie wymaga akceptacji, ponieważ wnioski były akceptowane i powtórna akceptacja zgodnej faktury z wnioskiem nie jest wymagane jeśli spełnione są warunki:

 1. Suma podłączonych wniosków jest mniejsza lub równa kwocie netto faktur
 2. Sum faktur podłączonych pod wniosek nie przekracza kwoty wniosku (nie jest podświetlona na czerwono)

Faktura wymaga akceptacji i osobą akceptującą fakturę jest osoba akceptująca wniosek jeśli spełnionych jest jeden z warunków:

 1. Kwota netto faktury przekracza kwotę podłączonego wniosku
 2. Suma kwot netto faktur podłączonych pod wniosek przekraczają wnioskowaną kwotę

Faktura wymaga akceptacji właściciela budżetu, jeśli:

 1. Kwota podłączonych faktur do wniosków, przekraczają budżet

 

Umowy

W zależności od rodzaju przypisania kosztu, możemy powiązać całą wartość faktury z umową lub tylko pozycję kosztową np jeśli faktura dotyczy większej ilości umów.

Powiązanie faktury z umową wykonuje się poprzez akcję „Powiąż z umową”

otrzyma listę umów, do których:

 • pracownik ma dostęp
 • sprzedawca jest stroną umowy
 • umowa ma status OBOWIĄZUJĄCA

Po wybraniu i zapisaniu na liście pojawi się powiązana umowa. Wybraną fakturę można połączyć tylko z jedną umową. Jeśli chcemy powiązać ze względów finansowych do wielu umów, należy powiązać pozycje kosztowe z umową

Powiązanie kosztu z umową

W przypadku faktury, której koszty mają być przypisane do różnych umów, przechodzimy na zakładkę koszty i edytujemy wybrany koszt, który poprzez listę spraw wiążemy z umową

Po zapisaniu na zakładce Powiązania pokaże się informacja o powiązanym koszcie a kwota kosztu zostanie dodana do wykonania umowy.

Delegacja

Powiązanie faktury z delegacją pracownika

Płatność

Pracownik zarządzający modułem płatności może utworzyć płatność dla faktury oraz dodać potwierdzenie płatności.

Pozostali pracownicy mają wgląd w informacje na temat wykonanej płatności oraz mogą:

 • wprowadzić prośbę o dodanie potwierdzenia płatności
 • zablokować płatność
 • wprowadzić informację że faktura została opłacona ze środków własnych pracownika i należy się zwrot pracownikowi a nie przelew sprzedawcy

W przypadku konfiguracji modułu płatności w trybie prostym, system będzie wymagał ustawienia płatności przed zakończeniem wybranego etapu w ustawieniach aplikacji faktur.

 

Illustration
Top