Loading...

Pierwsze kroki

Przed rozpoczęciem pracy z modułem Delegacje niezbędne jest wykonanie kilku działań, które dostosują aplikację do potrzeb organizacji:

  1. Krok pierwszy – ustalenie, jak ma wyglądać proces obiegu delegacji. Niezbędne działania opisano w dedykowanym artykule;
  2. Krok drugi – sprawdzenie i uzupełnienie ustawienia słowników, diet oraz wyjątków w mapie akceptacji;

Krok trzeci – nadanie uprawnienia do aplikacji oraz rozliczeń delegacji zgodnie z wymaganiami organizacji. Proces ten opisano w oddzielnym artykule.

Top