Loading...

Moduł Delegacje

Celem modułu Delegacje jest zarządzanie poleceniami wyjazdów służbowych oraz rozliczeniami delegacji przedsiębiorstwa. W zależności od złożoności procesu w danej firmie, polecenie wyjazdu może odbywać się wraz z akceptacją przełożonego, jednak nie musi ona być konieczna do odbycia delegacji.

Aplikacja Delegacje pozwala również na wykonanie rozliczenia delegacji – wyliczenie diety w zależności od użytych parametrów, zsumowanie wartości faktur powiązanych z wyjazdem służbowym oraz ryczałtów.

Top