Loading...

Proces obiegu

Proces obiegu faktury sprzedaży został podzielony na cztery etapy:

 1. UTWORZENIE.
 2. WERYFIKACJA FORMALNA.
 3. AKCEPTACJA.
 4. GENEROWANIE.

W zależności od zdefiniowanej konfiguracji procesu obieg faktury może kierować fakturę do odpowiednich użytkowników i grup lub może być w pełni zautomatyzowany.
W zależności od konfiguracji procesu obiegu faktura sprzedaży przechodzi etap WERYFIKACJI FORMALNEJ, AKCEPTACJI I GENEROWANIA. Zakończenie obiegu ustawia status faktury na WYSTAWIONA i faktura przechodzi do sekcji [WYSTAWIONE].

Utworzenie

Aby utworzyć fakturę sprzedaży uprawniony użytkownik w panelu nawigacji przechodzi do sekcji ROBOCZE, a następnie klika w przycisk [Nowa faktura] i z rozwijanego menu wybiera [Sprzedaż].

W wyświetlonej formatce należy wypełnić podstawowe pola i zapisać fakturę, następnie należy dodać pozycje faktury wybierając z bazy produktów utworzonej w systemie Ready_TM lub wprowadzając je ręcznie i zapisać ponownie fakturę.

Przyciski:

 1. Zapisz – zapisuje zmiany wprowadzone w zakładce szczegóły i po dodaniu załącznika.
 2. Uprawnienia – informacja o obecnych uprawnieniach do dokumentu, oraz możliwość ich zmiany.
 3. Menu drukowania – drukowanie historii obiegu i opisu kosztowego dokumentu, generowanie załączników.
 4. Usunięcie dokumentu – usuwanie dokumentu.
 5. Generuj PDF – generuje załącznik do faktury w formacie PDF.
 6. Powiadomienie – wysłanie powiadomienia do pracownika z linkiem do dokumentu.
 7. Hamburger (przycisk menu) – otwiera menu z dostępnymi poleceniami.
 8. Dodawanie pozycji – umożliwia dodawanie nowych pozycji faktury.
 9. Edycja pozycji – pozwala na edycję pozycji.
 10. Usunięcie pozycji – usuwa pozycję z zawartości faktury.
 11. Odświeżenie – odświeża panel pozycji faktury.

Zakładki:

 • Dokument   podgląd dokumentu i przebiegu procesu.
 • Szczegóły – wszystkie pola faktury.
 • Załączniki  skan faktury i inne załączniki do faktury.
 • Przychody – umożliwia rozpisanie przychodów faktury na poszczególne pozycje przychodowe.
 • Powiązania – powiązanie faktury z innymi dokumentami oraz obiektami systemu.
 • Komentarze  komentarze wprowadzone przez pracowników w trakcie obiegu.

W kolejnym kroku użytkownik uruchamia obieg faktury sprzedaży klikając w przycisk [PRZESYŁAM DO WYSTAWIENIA]

Weryfikacja formalna

Na tym etapie następuje weryfikacja faktury pod kątem formalnym.

Pracownik może wykonać następujące akcje:

ZATWIERDZAM – pracownik zatwierdza fakturę pod względem formalnym i przesyła ją do akceptacji.
PRZESYŁAM DO POPRAWY – pracownik zwraca fakturę do użytkownika ją tworzącego.
ODRZUCAM FAKTURĘ – faktura zostaje odrzucona, obieg w tym przypadku zostaje zakończony.

Akceptacja

Na tym etapie następuje akceptacja faktury sprzedaży.

Akceptant może wykonać następujące akcje:

AKCEPTUJĘ – pracownik akceptuje fakturę i zleca jej wygenerowanie.
PRZESYŁAM DO POPRAWY – pracownik zwraca fakturę do użytkownika ją tworzącego.

Generowanie

Na tym etapie aplikacja automatycznie generuje źródło faktury sprzedaży. Uprawniony pracownik może zweryfikować jego poprawność i potwierdzić wykonanie czynności lub przejść do zakładki [Załączniki], gdzie może wykonać operacje usunięcia źródła, może również wygenerować je ponownie. Aby tego dokonać klika w przycisk [Generuj PDF].

Użytkownik potwierdza wykonanie powyższych czynności klikając w przycisk [Potwierdź załatwienie].

Illustration
Top