Loading...

Opis aplikacji

Podstawowe funkcje

Wystawianie faktur sprzedaży

Aplikacja Faktury Sprzedaży umożliwia wystawianie faktur sprzedaży w oparciu o aktualne przepisy prawa. Dane klientów można pobrać z bazy GUS, produkty i usługi mogą być przechowywane w aplikacji Magazyn lub wpisane ręcznie, a samą fakturę można poddać procesowi akceptacji. Dowiedz się, w jaki sposób wystawić fakturę sprzedaży w aplikacji więcej.

Generowanie faktur sprzedaży

W aplikacji Faktury Sprzedaży można generować faktury cykliczne do spraw obsługiwanych w innych aplikacjach systemu Ready_TM, m.in. w Pipeline. Chcesz wiedzieć jak? więcej.

Generowanie duplikatów faktur

Co zrobić jeśli np. klient zagubi lub zniszczy niecelowo fakturę? Wystawić duplikat do tej faktury w aplikacji. Dowiedz się jak tego dokonać więcej.

Tworzenie korekt faktur sprzedaży

Potrzeba matką wynalazków. Porozmawiajmy o korektach faktury sprzedaży i o tym jak je wystawić.  Sprawdź jak utworzyć w aplikacji korektę do faktury sprzedaży więcej.

Podpisywanie faktur sprzedaży

W aplikacji Faktury Sprzedaży można podpisać cyfrowo wystawiony dokument. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Wysyłanie faktur i korekt pocztą elektroniczną

Nasza faktura rusza w świat, czyli o tym do czego służy eNadawca i jak wysłać wystawioną fakturę sprzedaży do klienta. Chcesz wiedzieć więcej?

Specyfikacja funkcjonalności

Interfejs użytkownika:

 • Wyświetlanie listy wszystkich faktur z podziałem na robocze, wystawione, wysłane oraz wszystkie
 • Dostęp do faktur kwalifikowany przydzielonymi uprawnieniami i aktualnym etapem obiegu
 • Dodanie nowej faktury ręcznie lub generowanej z innych modułów
 • Tworzenie korekty faktury sprzedaży
 • Możliwość dodawania wielu załączników w dowolnym formacie do faktury i korekty
 • Pobieranie listy faktur w XLS i PDF
 • Generowanie duplikatów korekt i faktur sprzedaży
 • Wydruk dekretacji faktury i historii zmian pól na szczegółach faktury oraz korekty
 • Dodawania komentarzy
Obieg faktury sprzedaży i korekty:

 • Wybór modelu procedury obiegu oraz definicji jej podstawowych ustawień
 • Możliwość skrócenia procesu obiegu korekt i faktur sprzedaży poprzez jego automatyzację
 • Automatyczne ustawianie statusów dla faktury i korekty na każdym etapie obiegu
 • Przegląd faktur sprzedaży i ich korekt na każdym etapie obiegu dokumentu
 • Przekazywanie faktury sprzedaży i korekty do wybranego akceptującego, weryfikującego i generującego źródło dokumentu
 • Możliwość resetowania procedury workflow przez administratora systemu
Analiza sprzedaży:

 • Dashboard wyświetlający aktualne i najbardziej potrzebne informacje dotyczące sprzedaży, m.in. rankingi i trendy sprzedaży
 • Raporty:
  • Sprzedaż wg handlowca
  • Sprzedaż wg produktów
  • Sprzedaż wg grup produktów
Generowanie faktur sprzedaży i korekt:

 • Generowanie faktury wystawionej w module Pipeline
 • Generowanie faktury wystawionej w module Umowy
 • Wystawianie korekty faktury sprzedaży
 • Generowanie duplikatów korekt i faktur sprzedaży
 • Możliwość wygenerowania i podpisania źródła faktury w postaci pliku PDF
 • Wysyłanie przygotowanej faktury korespondencją email do odbiorcy
 • Oznaczanie faktury jako wysłanej pocztą tradycyjną
Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi

 

Illustration
Top