Loading...

Wprowadzenie

Moduł e-Doręczenia to narzędzie, które integruje system Ready_TM z Krajowym System e-Doręczeń. Dzięki integracji użytkownik ma możliwość powszechnej komunikacji elektronicznej z podmiotami posiadającymi adres w Krajowym Systemie e-Doręczeń.

e-Doręczenia to usługa, która umożliwia podmiotom sektora publicznego, obywatelom i przedsiębiorcom,  przyjazne i bezpieczne doręczenie elektroniczne, równoważne prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Podstawą prawną e-Doręczeń jest Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2020 poz. 2320).

Warto w tym miejscu podkreślić, że moduł e-Doręczenia to rozwiązanie uzupełniające proces wysyłki elektronicznej dokumentów, które zostały utworzone za pomocą aplikacji Dokumenty. W praktyce oznacza to, że wysyłka dokumentu utworzonego w module Dokumenty powinna być w nim zrealizowana. Natomiast w module e-Doręczenia pojawi się stosowna informacja o wysyłce lub dokument do wysyłki w przypadku, gdy jego twórca nie posiada odpowiednich uprawnień. W przypadku odbioru przesyłki elektronicznej w module e-Doręczenia znaleźć można ślad po operacji wraz z odwołaniem do odpowiedniego dokumentu.

Moduł e-Doręczenia działa dwukierunkowo. Oznacza to, że dokumenty są wysyłane do oraz odbierane z Krajowego Systemu e-Doręczeń.

Top