Wniosek o wykonywanie pracy zdalnej

Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z realizacją pracy zdalnej przygotowaliśmy do pobrania dokumenty do pracy zdalnej. Wniosek należy wypełnić i przedłożyć pracodawcy. Trzeba pamiętać o tym, że decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy.

Praca zdalna może odbywać się na podstawie art. 3. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

 

Agnieszka Sobik

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!