Loading...

Opis aplikacji Umowy

Celem modułu Umowy jest zarządzanie procesem archiwizacji oraz przegląd umów i aneksów. W systemie Ready_TM umowa to coś więcej niż zwykły dokument. Dla systemu Ready_TM to sprawa, która przechowuje szereg istotnych informacji, na przykład:

  • metrykę umowy;
  • załączniki umowy;
  • aneksy;
  • pozycje umowy w przypadku umowy zakupowej/sprzedażowej;
  • komentarze do umowy;
  • powiązane faktury i inne dokumenty;
  • terminarz. służący między innymi do wprowadzania przypomnień, zadań.

Takie podejście pozwala na gromadzenie dużo większej i szerszej informacji na temat poszczególnych umów. Umożliwia również przechowywanie oraz pracę z danymi i informacjami różnego typu tworzącymi pewne konteksty. Dzięki temu dostęp do informacji w ramach modułu Umowy jest szybki, intuicyjny, zorganizowany i efektywny.

Moduł Umowy

Moduł Umowy jest docelowym miejscem dla rejestracji umów. Czynności tej nie powinno wykonywać się w module Dokumenty.

W module Umowy możliwe jest również rejestrowanie pełnomocnictw. Moduł archiwizuje pełnomocnictwa, ale nie ma wpływu na bezpośrednie uprawnienia w systemie posiadane przez upoważnionego pracownika.

Top