Kreator szybkiego uruchomienia

Konto użytkownika, którego adres e-mail został podany podczas uruchomienia systemu, staje się kontem administratora – Administrator Systemowy. Na pulpicie widoczna jest ikona kreatora –  Szybkie uruchomienie. Dzięki kreatorowi w 3 prostych krokach jesteśmy w stanie skonfigurować podstawowe elementy umożliwiające pracę na systemie.

 

Kreator szybkiego uruchomienia

Na oknie powitalnym kreatora należy wybrać aplikacje, które chcemy skonfigurować. Obszary są to dziedziny na temat których wysyłane są wiadomości e-mail z informacjami na podany temat.

 

Konfiguracja wszystkich aplikacji nie jest obligatoryjna. Po uruchomieniu systemu można dokończyć konfigurację pozostałych aplikacji.

Krok 1 – Struktura organizacyjna

Na tym etapie można wybrać jedną z predefiniowanych struktur lub utworzyć własną – Szczegółowa instrukcja zarządzania strukturą: https://ready-os.com/pl/docs/system/jak-poprawnie-skonfigurowac-strukture-organizacyjna-w-firmie/

Krok 2 – Pracownicy i obszary

W tym kroku widoczny jest podgląd struktury organizacyjnej firmy, gdzie:

  • przydzielamy użytkowników systemu do stanowisk,
  • określamy Obszary – kategorie spraw dla wybranego działu.

Nazwa użytkownika powinna być adresem e-mail.

Krok 3 – Kreator konfiguracji aplikacji

W tym kroku system pomaga w szybki sposób skonfigurować aplikacje wybrane w kroku pierwszym. Do przejścia niektórych z kreatorów konfiguracji aplikacji, niezbędne jest wykonanie poprzednich kroków: utworzenie struktury organizacyjnej oraz kont użytkowników. W przypadku aplikacji, do których wymagane jest założenie teczek, niezbędne jest aby w strukturze był przynajmniej jeden dział (komórka oznaczona jako dział).

Podsumowanie

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!