Loading...

Konfiguracja

Konfiguracje budżetów realizujemy w Ustawieniach Aplikacji -> Budżety -> Konfiguracja.

  1. Na wstępie wybieramy jakie rodzaje budżetów będziemy wykorzystywać w naszej organizacji

Kolejnym krokiem jest ustawienie pozostałych ustawień aplikacji.

  1. Data realizacji faktury – wskazujemy która data na fakturze będzie brana do realizacji budżetu. Domyślnie jest to data sprzedaży
  2. Widok analityk w budżecie – możemy wybrać
    1. Kompaktowy – widoczne są tylko numery kont
    2. Rozszerzony z nazwami analityk
  3. Do ilu maksymalnie w przyszłość miesięcy, kwartałów może użytkownik powiązać wniosek zakupowy –  jeśli posiadamy aplikację wnioski zakupowe możemy określić, jak daleko w przód może pracownik przypisać wniosek.

Ostatnim krokiem dla wybranego budżetu MPK jest określenie sposoby wyboru analityk na ekranie tworzenia linii budżetowej. Może być to standardowo lista, albo Zaawansowane pole tekstowe w których wprowadzane konto może agregować inne sum konta. Przykładowo w jednej linii mogą być konta od 401 – 409 poprzez wprowadzenie procentu oznaczającego dowolne liczby po 40  – 40%

Wybieramy też które analityki wpływają na budżet

Po konfiguracji zmianę ustawień możemy wprowadzić zawsze w zakładce Ustawienia, gdzie każde ustawienie możemy osobno skonfigurować.

Grupy

Następnym krokiem jest przypisanie uprawnień do modułu. W tym celu edytujemy grupę poprzez dodanie lub usunięcie pracownika z danej grupy.

Każda rodzaj budżety posiada dwie grupy.

  • Dostęp do budżetów – uprawnia pracownika do wglądu w realizację budżetu, tylko linii do których został uprawiony np. właściciela budżetu. Pracownik mający tylko dostęp do budżetu nie może zmieniać planu.
  • Zarządzanie budżetami – osoby mające uprawnienia do wszystkich linii budżetowych tworzenia i zmiany linii budżetowych

Jeśli nie korzystamy z budżetów pracowniczych, grupy pozostawiamy puste

Aplikacja jest już skonfigurowana i możemy przystąpić do wprowadzania linii budżetowej

Top