Loading...

Wprowadzenie

Wyznacznikiem dobrych systemów wspierających obieg dokumentów jest ich integracja z urządzeniami mobilnymi. W praktyce oznacza to, że system musi również być obecny na urządzeniach mobilnych – smartfonach i tabletach.

Ready_TM dysponuje dedykowaną aplikacją, która działa na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemów Android oraz Apple iOS.

Aby pobrać aplikację mobilną, należy:

  1. uruchomić sklep z aplikacjami właściwy dla danej platformy mobilnej;
  2. w wyszukiwarce wpisać Ready_ i wyszukać aplikację;
  3. kliknąć przycisk Zainstaluj.

Bezpośrednie linki do aplikacji w sklepie:

Apple AppStore

Funkcjonalność aplikacji mobilnej pokrywa się z tym, co oferuje przeglądarkowa wersja systemu Ready_TM. Filozofia działania wygląda podobnie, a nieznaczne różnice mogą sprowadzać się do specyfiki danego systemu mobilnego i rozwiązań, które wymusza on na twórcach aplikacji.

W dalszej części opisano, w jaki sposób korzystać z aplikacji. Przedstawiono skondensowaną wersję opisów. Jeżeli pewne mechanizmy nie są zrozumiałe, zaleca się zapoznanie z opisem danego elementu w ramach instrukcji konkretnego modułu.

W ramach aplikacji mobilnej uwzględniono wsparcie dla kluczowych modułów systemu Ready_TM. Użytkownik może korzystać z następujących elementów:

W tym miejscu warto wskazać, że poszczególne moduły są ze sobą powiązane. Wiele funkcji jest dostępnych w kilku miejscach i działa w identyczny sposób. Na przykład w module Klienci użytkownik może utworzyć nowe spotkanie. Działa to dokładnie tak samo, jak w dedykowanym module Kalendarz. Różnica polega na tym, że tworzone spotkanie z modułu Klienci jest domyślnie powiązane z konkretnym klientem. Natomiast w przypadku wykonania tej samej operacji z poziomu modułu Kalendarz pole Klient domyślnie jest puste.

Wszystkie działania wykonane za pomocą mobilnych odpowiedników modułów systemu Ready_TM są automatycznie zapisywane na serwerze. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z aplikacji mobilnej, czy komputera i przeglądarki, zawsze ma dostęp do tych samych danych.

Top