Loading...
READY_™ CUSTOM

Projektowanie formularzy i workflow

Zaprojektuj własne procesy, zbieraj dane za pomocą utworzonych przez siebie formularzy oraz twórz zaawansowane raporty dzięki wygodnym narzędziom Low Code.

Własne formularze dokumentów

Za pomocą rozszerzenia Custom zbudujesz własne formularze dokumentów. Zaawansowany edytor zawiera komplet łatwych w użyciu kontrolek.

 • Tworzenie zaawansowanych formularzy.
 • Ponad 20 różnych kontrolek.
 • Podłączanie się pod źródła danych.
 • Generowanie dokumentów Word z szablonów.

Graficzny edytor procesów BPMN

Każdy proces, niezależnie od swojej złożoności można zamodelować za pomocą dostarczonego edytora:

 • Zgodność ze standardowymi elementami BPMN.
 • Obsługa warunków obliczanych za pomocą SQL.
 • Obsługa dynamicznych danych wejściowych (pól procedury).
 • Ponad 30 różnego rodzaju komend do automatyzacji.
 • Import i eksport do XML.

Rejestry – własne tabele bazy danych

Kiedy potrzebne jest zebranie ogromnej liczby danych, możesz wykorzystać zaprojektowane przez siebie własne tabele danych, z graficznie zaprojektowaną strukturą formatki.

 • Tworzenie własnych tabel bazy danych w GUI.
 • Wizualne projektowanie formatki.
 • Bogaty wybór komponentów.
 • Zaawansowane własności pól (domyślne wartości, listy zależne).
 • Przyłączanie formularzy do dowolnych obiektów (dokumentów, spraw, zdarzeń).

Tworzenie własnych modułów

Za pomocą mechanizmu CustomModules można przygotować własne, uruchamiane w osobnych oknach moduły, do obsługi dowolnych procesów.

 • Edycja struktury w XML.
 • Zakładki, Przyciski, Listy, Filtry.
 • Sterowanie uprawnieniami i widocznością.
 • Definiowanie ikony, nazwy, koloru i innych własności.

Unikalna architektura platformy LowCode

Ready Custom to również kompletna platforma LowCode, za pomocą której można wytwarzać zaawansowane aplikacje biznesowe.

 • Dostępne komponenty pozwalają przyspieszyć tworzenie aplikacji.
 • Zaprojektowanie w systemie obiekty standardowe wraz ze swoimi powiązaniami zapewniają wysoko wydajną architekturę informacji.
 • Narzędzia pracy grupowej pozwalają na przyjazną obsługę i uzupełnienie procesów customowych.

REST API

Integracja z innymi systemami może być szybko i bezboleśnie przeprowadzona dzięki wykorzystaniu dostępnego interfejsu REST API.

 • Udokumentowane API implementujące najnowsze standardy.
 • Bezpieczeństwo dzięki autentykacji tokenowej.
 • Odzwierciedlony model dziedziny (DDM).
 • Szybkość i niezawodność.
Top