Loading...
Wnioski urlopowe online - ilustracja
READY_™ URLOPY

Uwolnij się od papierów - wprowadź elektroniczne wnioski urlopowe!

Ikona

Wnioski urlopowe i elektroniczna ewidencja ulopów

Pozbądź się setek papierowych wniosków urlopowych i wprowadź wszystkich pracowników w proces cyfryzacji firmy.

Ikona

Kompleksowy portal pracowniczy

Twoi pracownicy zyskają dostęp online do limitów urlopowych oraz sprawdzą statusy złożonych wniosków urlopowych.

Ikona

Nie tylko elektroniczne wnioski urlopowe

W jednym systemie możesz usprawnić wiele procesów HR: delegacje, czas pracy, eTeczka i wiele więcej.

Czy znane są Ci te problemy?

Jeżeli obieg wniosków urlopowych w Twojej firmie w dalszym ciągu odbywa się papierowo, z pewnością dobrze znasz trudności, które się z tym wiążą

Rozwiąż je teraz
Ikona

Liczne telefony do kadr z pytaniami o pozostały urlop?

Pracownicy zajmują czas pracowników działu kadr pytając o różne informacje.

Ikona

Pogoń za przełożonym?

Twoi pracownicy biegają z wnioskiem urlopowym próbując złapać przełożonego.

Ikona

Gubienie papierowych wniosków?

Podpisane wnioski urlopowe gubią się w drodze od przełożonego do działu kadr.

Ikona

Trudności z wyliczeniem wynagrodzeń?

Zamknięcie miesiąca jest niezwykle trudne gdy wszystkie dokumenty są gromadzone papierowo. Dział kadr ręcznie musi uzupełnić dane w systemie do wyliczenia wynagrodzeń.

Mamy sprawdzone rozwiązanie - elektroniczne wnioski urlopowe!

Przestań biegać z papierami, biegaj dla przyjemności!

Szybki i elektroniczny obieg wniosków urlopowych

Ready_™ Urlopy to kompletna i wygodna aplikacja do obiegu wniosków urlopowych zgodna ze wszystkimi wymaganiami prawnymi.

 • Obsługa wszystkich rodzajów urlopów (wypoczynkowych, okolicznościowych, na żądanie, na opiekę i innych).
 • Różne wersje rozliczeń (dzienne i godzinowe).
 • Obsługa anulowania wniosku urlopowego z uwzględnieniem przepisów. 

Automatyczna kontrola poprawności wniosku urlopowego

System weryfikuje poprawność uzupełnionych danych, dzięki czemu tylko poprawnie wypełnione wnioski trafiają do obiegu.

 • Weryfikacja dostępności urlopu dla każdego typu.
 • Sprawdzanie poprawności wypełnionych dat.
 • Opcja obsługi wniosków urlopowych rozliczanych godzinowo

Przegląd nieobecności

Graficzny raport będący elektroniczną kartoteką urlopów – pokazuje, kto w danym okresie jest nieobecny wspomaga proces planowania i udzielania urlopów.

 • Wygodny widok w postaci siatki.
 • Dostęp regulowany uprawnieniami do działów.
 • Możliwość oznaczenia różnych typów nieobecności.

Wielostopniowy schemat akceptacji wniosków urlopowych

Przełożony automatycznie otrzyma wniosek o urlop do akceptacji, a pracownik zostanie powiadomiony o jego statusie.

 • Wielostopniowa konfigurowalna mapa akceptacji.
 • Zmiany osobowe nie wymagają ingerencji w schemat procesu.
 • Obsługa zastępstw.

Łatwe zarządzanie i nadzór nad procesem obiegu dokumentów

Dla działu personalnego dostępny jest panel zarządzania urlopami ze wszystkimi informacjami dotyczącymi urlopów.

 • Zarządzanie danymi kadrowymi (okres zatrudnienia, wymiar etatu, limity urlopów, dane dziecka).
 • Przegląd stanu wykorzystania urlopów.
 • Przegląd i dostęp do wniosków urlopowych znajdujących się w obiegu.

Integracja z Twoim systemem kadrowym

Wieloletnie doświadczenie we wdrożeniach procesu obiegu wniosków urlopowych pozwala na sprawną integrację z systemem kadrowym.

 • Przygotowane wcześniej szablony integracji.
 • Wzory słowników.
 • Import i eksport Excel.
 • REST API.
Top