Loading...

Polityka prywatności

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, niniejszym informujemy że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest eDokumenty Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu (41-902),
Pl. Kościuszki 9, KRS 0000538879, NIP 6263016935.

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi zwrotnej na zadane przez Państwa pytanie drogą komunikacji elektronicznej (email, formularz kontaktowy, rozmowa telefoniczna), gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym w tym wypadku jest wymiana korespondencji z klientami i potencjalnymi klientami (art. 6, ust. 1, lit. f RODO)
 • marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług poprzez informowanie Państwa o naszych produktach
  i promocjach oraz prowadzenie badań marketingowych, gdzie podstawę przetwarzania danych stanowi Państwa dobrowolna zgoda (art. 6, ust. 1, lit a RODO), którą w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać,
 • archiwizacji korespondencji tradycyjnej i elektronicznej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wykonania umowy, nawiązania współpracy, zawarcia umowy oraz wszelkich operacji służących osiągnięciu tych celów, w tym kontaktowania się z klientem w związku z realizacją umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz rozpatrywania Państwa wniosków – gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Za pośrednictwem naszej strony www.edokumenty.eu możecie Państwo przejść do naszych profili na portalach społecznościowych Facebook, Tweeter o serwisie YouTube. W przypadku danych przekazywanych nam za pośrednictwem tych portali/ serwisu, celem ich przetwarzania jest administrowanie i zarządzanie naszymi profilami, w tym także udzielanie odpowiedzi na zamieszczane przez Państwa posty oraz nadzór nad treściami publikowanymi przez użytkowników – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osób odwiedzających nas na Facebooku, Tweeterze oraz YouTobe będą przetwarzane wyłącznie na tych portalach/serwisach i zgodnie z zasadami korzystania z nich. Zależy nam, aby nasze profile były miejscem wymiany wzajemnych opinii i doświadczeń z zachowaniem zasad kultury języka i wzajemnego szacunku. Dlatego informujemy,
że nie tolerujemy mowy nienawiści oraz treści o charakterze rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, pornograficznym, wulgarnym, obrażającym wyznania religijne, przekonania lub nacje, łamania prawa, działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną. Prosimy
o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zamieszczane w komentarzach do postów. Nasze profilesą miejscem ogólnodostępnym, wobec czego podawanie przez użytkowników w zamieszczanych komentarzach danych, takich jak nr pesel, nr dowodu osobistego, adres, nr telefonu lub danych autoryzacji (login i hasło) może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla użytkownika upubliczniającego tego rodzaju dane, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

Spółka eDokumenty zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów łamiących powyższe zasady.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji korespondencji elektronicznej
w eDokumenty Sp. z o.o., jednak nie dłużej niż jeden rok od daty ostatniej wymiany korespondencji, lub okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania.

Państwa dane osobowe przekazane nam w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy, przechowywane będą do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy.

Państwa dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook, Tweeter
oraz serwisu Youtube przetwarzane będą w szczególności przez okres, w jakim pozostajecie Państwo aktywnym użytkownikiem danego serwisu, lub też do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane zawarte w zamieszczanych przez Państwa postach lub komentarzach będą przetwarzane do momentu ich usunięcia – jeżeli nie jesteście Państwo w stanie samodzielnie usunąć określonego komentarza należy w tej sprawie zwrócić się
do nas. W każdym momencie możecie Państwo zrezygnować z „obserwowania” naszego profilu/ kanału, jak również zgłosić do nas sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tych celach. Należy jednak pamiętać, iż niezależnie
od przechowywania Państwa danych przez eDokumenty Sp. z o.o., własne okresy przechowywania danych stosują administratorzy tych portali, dlatego warto zapoznać się z ich Politykami prywatności.

Państwa dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z usług których korzystamy przy przetwarzaniu danych:

 • podmiotom powiązanym z Administratorem
 • upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom Administratora
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Administratora – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do  świadczenia tych usług (np. kancelarie prawne, biura rachunkowe, firmy świadczące usługi IT)
 • uprawnionym instytucjom i organom państwowym.

Państwa dane podawane na portalach społecznościowych mogą być udostępniane administratorom tych portali,
a wszelkie dane zamieszczane w komentarzach mogą być również dostępne dla innych użytkowników.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

Profilowanie

Informujemy, że na podstawie podanych przez Państwa danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści Państwa danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • wycofania udzielonej zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed je wycofaniem,
 • przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od Administratora Danych Osobowych informacji
  o przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, pisząc na adres iod@edokumenty.eu lub pocztą tradycyjną na adres naszego biura ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice.

Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania
z usług eDokumenty Spółka z o.o., zawarcia umowy lub uzyskania informacji zwrotnej na zadane przez Państwa pytania drogą komunikacji elektronicznej.

Pliki cookies

Nasze strony internetowe używa plików „Cookies” (ciasteczka). Są pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych  jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył. Cookies mogą służyć do  mierzenia ruchu użytkownika na stronie za pomocą statystyk, ustawień wersji językowej, uruchomienia mechanizmu sond internetowych. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Pragniemy jednak poinformować, iż zmiana ustawień cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Spółka eDokumenty dokonuje cyklicznych przeglądów niniejszej Polityki prywatności i zastrzega sobie prawo do jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na zmiany w przepisach prawa lub wytyczne organów, a w szczególności w sytuacji zmian technologii przy użyciu, której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana ta wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Korzystając z naszej strony internetowej, jak również odwiedzając nasze profile na Facebook, Tweeter lub w serwisie YouTube akceptują Państwo powyższe zasady.

Ostatnia zmiana niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 11.09.2020 r.

Top