Loading...
eTeczka - ilustracja
READY_™ ETECZKA

Informacje kadrowe w jednym miejscu!

Ikona

Digitalizacja archiwum papierowego

eTeczka pozwala gromadzić w postaci cyfrowej dokumenty, które powinny znaleźć się w częściach: A, B, C i D akt osobowych.

Ikona

Twórz dokumenty bezpośrednio w systemie

Wszystkie wnioski w jednym miejscu. Zapomnij o wypełnionym po brzegi segregatorze i Excelu ze spisem urlopów. Twórz wnioski i dodaj je do właściwej eTeczki.

Ikona

Bezpieczeństwo informacji i aktualizacje prawne

Moduł jest aktualizowany zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czy znane są Ci te problemy?

Jeśli nie masz elektronicznego dostępu do dokumentacji pracowniczej, zmagasz się z problemami.

Ikona

Utrudniony dostęp do dokumentacji pracownika?

Dokumentacja pracownika potrzebna na już, a wraz z nią oceny jego przełożonych. Czekanie trwa długo, ponieważ te dokumenty przygotowuje tylko dział kadr.

Ikona

Przepełnione segregatory i teczki?

Teczka pracownika może zawierać od kilkunastu do nawet 200 różnych dokumentów. Każdy nowy pracownik to nowa teczka i nowy segregator. A do tego jeszcze archiwum starych umów.

Ikona

Ginące dokumenty, które zmieniają lokalizację?

Zdarza się, że dany wniosek zostaje wpięty przez nieuwagę do innej teczki. Przeglądanie każdej teczki jest czasochłonne.

Ikona

Nieodzwierciedlone wszystkie zmiany?

Każda renumeracja, czy zmiana indeksacji np. z części B do części C jest czasochłonna, ponieważ jest prowadzona ręcznie.

Wykorzystaj Ready_™ do zarządzania dokumentacją pracowniczą

To łatwiejsze niż myślisz!

Digitalizacja i archiwizacja dokumentów pracowniczych w jednym miejscu. Zobacz jakie to proste.

Bezpieczeństwo to podstawa

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich dokumentów. System zapewnia wszystkie wymagania prawne.

 • Codziennie tworzy się kopia zapasowa bazy i zachowana zostaje poprzednia.
 • Możliwość usunięcia wskazanych dokumentów następuje dopiero po upływie określonego prawnie czasu dla wskazanych kategorii.
 • Szczegółowa historia zmian pozwala na przeglądanie wprowadzanych zmian w dokumentacji i identyfikację osób, które tych zmian dokonały.
 • System posiada zabezpieczenia przed wprowadzeniem niechcianych zmian, z wyjątkiem tych ustalonych w procedurach.
 • System pozwala zweryfikować integralność dokumentów przypisanych elektronicznie.

Łatwe wyszukiwanie po metadanych

Już na etapie wprowadzania wniosku Metadane używane w e-Teczce są zgodne z § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Wszystkie metadane są wprowadzone do systemu.
 • Łatwe wyszukiwanie spraw pracowniczych po metadanych m.in. takich jak numer PESEL, imię i nazwisko.
 • Oszczędność czasu i mniejszy nakład pracy dzięki szybkiemu odnajdywaniu właściwych informacji, dzięki wyszukiwarce.

Prosta archiwizacja dokumentów papierowych

System Ready_™ pozwala na przechowywanie wersji papierowych dokumentów w formie zdigitalizowanej.
 • Dokumenty papierowe trafiające do systemu są dzielone i przypisywane do konkretnych pracowników i części teczek (A, B, C, D).
 • Przypisywanie następuje zgodnie z kategoriami zawartymi w rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Odzwierciedlona zostaje standardowa i zgodna z przepisami struktura tradycyjnego archiwum danych pracowniczych.
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania archiwum danych pracowniczych.

Dostęp do dokumentacji

Tylko osoby upoważnione mogą stale przeglądać dokumenty pracownicze.

 • Osoby uprawnione mają wgląd do folderów z aktami pracowniczymi z poziomu systemu.
 • eTeczki zapisywane są w bezpiecznym elektronicznym archiwum.

Eksport dokumentacji

Łatwy i szybki eksport całej bądź części dokumentacji.

 • System umożliwia wydanie w wersji elektronicznej dokumentacji pracowniczej.
 • Wydzieloną teczkę pracownika wraz z jej zawartością można pobrać w formacie .zip, a następnie przeglądać na dysku lokalnego komputera lub przekazać do innego systemu.
Top