Loading...

Zakładanie spraw z wiadomości e-mail

Na bazie otrzymanej wiadomości możliwe jest utworzenie sprawy, która jest jednym z kluczowych elementów systemu Ready_TM. Użytkownik może utworzyć nową sprawę lub wykorzystać już istniejącą.

Więcej informacji na temat spraw znajduje się w oddzielnym artykule, który warto przeczytać, by lepiej zrozumieć działanie tego mechanizmu.

Aby dodać wiadomości e-mail do istniejącej sprawy, należy:

 1. na liście kliknąć wiadomość, która ma być podstawą sprawy;
 2. kliknąć przycisk Dołącz do sprawy na pasku narzędziowym;
Dodawanie wiadomości do istniejącej sprawy
 1. w nowym oknie odszukać i zaznaczyć sprawę, do której wiadomość e-mail ma zostać dołączona i kliknąć przycisk DOŁĄCZ;
Lista istniejących spraw
Lista istniejących spraw
 1. na liście wiadomości obok daty pojawi się ikona czerwonej teczki, która informuje, że wiadomość e-mail jest powiązana ze sprawą. Jej kliknięcie otworzy podgląd sprawy.
Wiadomość powiązana ze sprawą zawiera dodatkowe oznaczenie
Wiadomość powiązana ze sprawą zawiera dodatkowe oznaczenie

Aby utworzyć nową sprawę na bazie wiadomości e-mail, należy:

 1. na liście kliknąć wiadomość, która ma być podstawą sprawy;
 2. kliknąć przycisk Dołącz do sprawy na pasku narzędziowym;
Tworzenia nowej sprawy z wiadomości e-mail
Tworzenia nowej sprawy z wiadomości e-mail – krok pierwszy
 1. w nowym oknie odszukać i zaznaczyć sprawę, do której wiadomość e-mail ma zostać dołączona, i kliknąć przycisk Nowa sprawa;
Tworzenia nowej sprawy z wiadomości e-mail - krok drugi
Tworzenia nowej sprawy z wiadomości e-mail – krok drugi
 1. następne nowe okno wymaga uzupełnienia danych opisanych poniżej:
  • Nazwa (pole obowiązkowe) –  domyślnie uzupełniona na podstawie tematu wiadomości e-mail. Możliwa jest zmiana nazwy na inną, lepiej opisującą tworzoną sprawę;
  • Teczka (pole obowiązkowe) – w tym miejscu wybiera się właściwą teczkę z listy;
  • Procedura – w tym miejscu wybiera się z listy procedurę, która ma być uruchomiona w przypadku danej sprawy;
  • Sprawa nadrzędna – w tym miejscu należy wskazać sprawę nadrzędną, jeżeli jest to potrzebne;
  • Numer – numer sprawy, może być generowany automatycznie (jeżeli włączono opcję Generuj znak);
  • Klient – w tym miejscu należy wprowadzić nazwę klienta. Należy wpisać fragment nazwy, kliknąć przycisk lupy, a następnie z listy wyników wyszukiwania wybrać odpowiedni podmiot. Jeżeli na liście nie ma podmiotu, można go utworzyć, klikając przycisk ze znakiem plusa;
  • Uwagi – w tym miejscu należy wpisać dodatkowe uwagi, które mogą mieć związek z tworzoną sprawą;
Okno zakładania nowej sprawy
Okno zakładania nowej sprawy
 1. kliknąć przycisk ZAPISZ. Nowa sprawa pojawi się w oknie widocznym na ekranie. Następnie należy ją zaznaczyć i kliknąć przycisk DOŁĄCZ.
Top