Loading...

Wzorce kosztowe

Pracownik opisujący koszt może utworzyć i użyć wzorca kosztowego do automatycznego opisu kosztowego faktury. Wzorce stosowane są w sytuacji opisywania cyklicznego tymi samymi kosztami.

Tworzenie wzorca

Po wprowadzeniu kosztu na podstawie, którego chcemy utworzyć wzorzec klikamy Nowy

Następnie wpisujemy nazwę automatu, którą w łatwy sposób będziemy mogli rozpoznać na liście wzorców. Wybieramy tryb tworzenia czyli sposób w jaki będą rozpisywane faktury.

Procentowo od kwoty netto faktury – faktura na podstawie wzorca będzie rozpisywać procentowo
Kwotowy – wzorzec utworzy dokładna kopię wzorca łącznie z kwotami, wzorzec może być użyty na fakturze której kwota netto jest równa wzorcowi lub jest większa od wzorca.

Czy zależny od kontrahenta – wzorzec będzie dostępny tylko dla wybranego sprzedawcy

Użycie wzorca

Na koszcie klikamy Uruchom, pokaże się lista wzorców dostępnych dla pracownika, czyli utworzonych przez niego lub udostępnionych przez administratora.
Po wybraniu i kliknięciu Uruchom wzorzec wprowadzi pozycje kosztowe ze wzorca

Informacje dodatkowe

  • Jeśli wzorzec jest procentowy i utworzony dla niepełnej rozpisanej faktury przykładowo 80% faktury to rozpisana nowa faktura też będzie w 80%
  • Wzorzec można zastosować do już wprowadzonej pozycji kosztowej. Przykładowo faktura jest rozpisana kosztowo a wzorzec stosujemy do do wybranej pozycji, wtedy dana pozycja zostanie zastąpiona pozycjami ze wzorca

Administracja wzorcami

Poprzez ustawienia aplikacji faktur administrator może zarządzać wprowadzonymi wzorcami. Wzorce można usuwać, zmieniać im nazwy, opisy i publikować dla wszystkich pracowników. Ze względu na złożone informacje zapisane w pozycjach automatu, pozycji nie można modyfikować.

Illustration
Top