Loading...

Wzorce kosztowe

W przypadku dużych organizacji ważnym elementem jest możliwość usprawnienia procesów powtarzalnych. Dlatego w systemie Ready_TM dla modułu Faktury zakupu pracownik może utworzyć i użyć wzorca kosztowego do automatycznego opisu kosztowego faktury. Wzorce stosowane są w sytuacji opisywania cyklicznego tymi samymi kosztami.

Aby utworzyć wzorzec kosztowy, należy:

 1. włączyć moduł Faktury zakupu;
 2. otworzyć fakturę i przejść do zakładki Koszty;
 3. jeżeli na liście nie ma zdefiniowanych kosztów, należy je dodać ręcznie, klikając zielony przycisk z symbolem plusa;
 4. kliknąć przycisk Nowy i uzupełnić pola zgodnie z instrukcją:
  • Nazwa wzorca – podać nazwę wzorca;
  • Opis wzorca – dodać dodatkowy opis wzorca;
  • Typ tworzenia – w zależności od potrzeb wybrać jedną z opcji z listy: Kwotowy lub Procentowy od kwoty netto faktury;
  • Czy zależy od pola Sprzedawca – jeżeli wzorzec jest zależny od sprzedawcy, należy wybrać na liście opcję TAK, w pozostałych przypadkach ustawić NIE;
  • kliknąć przycisk ZAPISZ;
Tworzenie wzorca kosztów
 1. nowy wzorzec zostanie zapisany w systemie i będzie go można wykorzystać w przyszłości.

Aby skorzystać ze wzorca kosztowego, należy:

 1. włączyć moduł Faktury zakupu;
 2. otworzyć fakturę i przejść do zakładki Koszty;
 3. kliknąć przycisk Uruchom;
 4. automat na bazie wzorca przygotuje odpowiedni opis kosztowy, który pojawi się na liście. Jeżeli w systemie będzie kilka wzorców, konieczne będzie wybranie wzorca z listy.
Wykorzystywanie istniejących wzorców

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że:

 • jeśli wzorzec procentowy jest utworzony dla częściowo rozpisanej faktury (na przykład w 80%), to nowa faktura też będzie opisana kosztowo tylko w 80%;
 • wzorzec można zastosować do już wprowadzonej pozycji kosztowej. Przykładowo faktura jest rozpisana kosztowo, a wzorzec stosujemy do wybranej pozycji, wtedy dana pozycja zostanie zastąpiona pozycjami ze wzorca.

Użytkownik może utworzyć wiele wzorców. Może je również usuwać. Administrator biznesowy może zmieniać nazwy oraz opisy, a także udostępniać je innym pracownikom. Wzorców w zakresie pozycji kosztowych nie można zmieniać z uwagi na skomplikowane informacje, które zapiano w systemie.

Zarządzanie wzorcami kosztowymi opisano w oddzielnym artykule, który stanowi część opisu ustawień modułu Faktury zakupu.

Top