Loading...

Wzorce kosztowe

W przypadku dużych organizacji ważnym elementem jest możliwość usprawnienia procesów powtarzalnych. Dlatego w systemie Ready_TM dla modułu Faktury zakupu pracownik może utworzyć i użyć wzorca kosztowego do automatycznego opisu kosztowego faktury. Wzorce stosowane są w sytuacji opisywania cyklicznego tymi samymi kosztami.

W sekcji ustawień (zakładka FAKTURY ZAKUPU/WZORCE KOSZTOWE) znajduje się lista zdefiniowanych wzorców.

Wzorce kosztowe

Wzorzec można usunąć, zaznaczając go na liście, klikając przycisk Usuń i potwierdzając decyzję. Dodatkowo dwukrotnie klikając we wzorzec, można podejrzeć jego ustawienia. W tym miejscu można również zmienić opis lub powiązanie wzorca z kontrahentem.

Wpis w rejestrze Wzorców kosztowych
Top