Loading...

Wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną

Dokument utworzony w systemie Ready_TM może zostać wysłany za pomocą poczty elektronicznej.

Aby przesłać dokument e-mailem, należy:

  1. odszukać dokument na liście w module Dokumenty i kliknąć w niego prawym przyciskiem myszy. Z podręcznego menu należy wybrać opcję Wyślij pocztą elektroniczną;
  2. otwarte zostanie nowe okno, w którym należy wskazać adres odbiorcy wiadomości e-mail (pole Do), temat (pole Temat) oraz wprowadzić treść wiadomości;
Wysyłanie dokumentu pocztą elektroniczną
Wysyłanie dokumentu pocztą elektroniczną
  1. w dolnej części okna wiadomości znajduje się załącznik, który stanowił element przesyłanego dokumentu;
  2. w celu wysłania wiadomości należy kliknąć przycisk Wyślij.

W tym miejscu warto podkreślić, że przesyłanie e-mailem dokumentów jest idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy użytkownikowi zależy na przesłaniu materiałów na zewnątrz organizacji lub osobie, które nie posiada dostępu do systemu Ready_TM. W przypadku użytkowników systemu znacznie lepiej jest po prostu przekazać im dokument, zamiast go przesyłać.

Top