Loading...

Wystawianie zamówienia

Po tym jak pracownik utworzy zapotrzebowanie, a następnie przejdzie proces jego akceptacji, można uznać, że zaczyna się proces zakupu. W związku z tym w module Zapotrzebowanie należy wystawić zamówienie.

Aby wystawić zamówienie, należy:

  1. włączyć moduł Zapotrzebowanie;
  2. przejść do zakładki ZAAKCEPTOWANE;
  3. zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Wystaw zamówienie;
Wystawianie zamówienia – krok pierwszy
  1. jeżeli wszystkie kroki wykonano poprawnie, użytkownik dostanie komunikat informujący, że utworzone przez niego zamówienie znajduje się w module Zamówienia. Sam moduł opisano w oddzielnym artykule;
Wystawianie zamówienia – krok drugi
  1. w tym momencie wybrane pozycje otrzymają status W OPRACOWANIU i znajdą się w zakładce W TOKU. Jednocześnie, nowo utworzony dokument zamówienia znajdzie się w module Zamówienia w zakładce W OPRACOWANIU.
Wystawianie zamówienia – krok trzeci
Top