Loading...

Wystawianie faktur sprzedaży

Wystawianie faktur sprzedaży

Aplikacja Faktury Sprzedaży umożliwia wystawianie faktur sprzedaży w oparciu o aktualne przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Aby utworzyć nową fakturę sprzedaży należy w aplikacji Faktury Sprzedaży przejść do sekcji [ROBOCZE] i na pasku narzędziowym kliknąć przycisk [Nowa faktura]. Następnie należy wypełnić wymagane pola, dodać pozycje i zapisać fakturę.

Spowoduje to uruchomienie procedury obiegu. Więcej na temat obiegu faktury sprzedaży można znaleźć pod linkiem.

Top