Loading...

Wykorzystanie spraw

System Ready_™ pozwala koordynować sprawy w firmie, na bieżąco monitorować ich status, a także zestawić w jednym miejscu wszystkie zadania, dokumenty i spotkania związane z daną sprawą.

Jak wykorzystywać aplikację Sprawy?

Aplikacja Sprawy to możliwość organizacji tematów, wymagających załatwienia. Ready_™ pozwala na stworzenie listy wszystkich ważnych tematów, w podziale na kategorie, działy i osoby, które są odpowiedzialne za ich załatwienie.

Każda sprawa umożliwia współdzielenie wydzielonych dla niej dokumentów w ramach podfolderów, terminarza zadań i sekcji komentarzy, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej kontroli dostępu.

Przejrzysta struktura kategorii spraw zapewnia odpowiednie uporządkowanie i ich podział między różnymi działami, co pozwala na stałe monitorowanie stanu załatwienia interesujących tematów.

Przechodząc do aplikacji Sprawy należy wybrać teczkę, w której ma zostać utworzona dana sprawa. Następnie należy uzupełnić jej szczegóły i zapisać. W utworzonej sprawie znajduje się jej podsumowanie oraz kilka innych zakładek, takich jak:

  • Terminarz – tutaj znajdują się wszystkie zadania, należące do tej sprawy. Można nimi zarządzać wykorzystując Tablicę Kanban, listę zbiorczą czy listę chronologiczną.
  • Dokumenty – w tym miejscu można przechowywać wszystkie dokumenty, które są niezbędne dla sprawy. Można tu również tworzyć nowe dokumenty, wgrywać dotychczasowe pliki oraz posegregować je w utworzonych folderach.
  • Pozycje – to lista produktów, które można zapisać w tym miejscu, o ile dana sprawa zakłada korzystanie z nich.
  • Komentarze – sekcja pozwalająca na wymianę opinii w kontekście całej sprawy, a nie pojedynczych zadań.
  • Podsprawy – w przypadku dużej złożoności sprawy można założyć mniejsze podsprawy, które będą powiązane z tą główną.

 

Illustration
Top