Loading...

Wprowadzenie

Moduł Zamówienia zawiera informacje o wszystkich zakupach w firmie. Podział na zakładki zapewnia łatwą i szybką weryfikację, co się dzieje z zamawianym produktem oraz jaką ścieżkę przeszedł, zanim zakończył się obieg. Moduły Zamówienia i Zapotrzebowania wzajemnie się uzupełniają. Wszystkie zgłoszone zapotrzebowania obsługiwane są z poziomu modułu Zamówienia.

Warto w tym miejscu podkreślić, że wykorzystanie modułu Zapotrzebowania do zbierania potrzeb zakupowych wewnątrz organizacji ma ten plus, że wszystkie produkty zbierane są w jednym miejscu, a potem grupowane. Na przykład, jeżeli w organizacji pięć działów zgłosi zapotrzebowanie na papier do drukarki (każdy dział po 10 ryz), to w module Zamówienia całość zostanie połączona w jeden produkt w liczbie 50 sztuk.

Moduł Zamówienia może być również używany niezależnie od aplikacji Zapotrzebowania.

Dostęp do modułu jest możliwy dla wszystkich użytkowników należących do grupy ZAKUPY – DOSTĘP DO MODUŁU ZAMÓWIENIA.

Top