Loading...

Wprowadzenie do obsługi spraw

Moduł Sprawy w systemie Ready_TM, oprócz zadań do wykonania, posiada również funkcję równą folderowi (koszulce) na dokumenty. Można w nim połączyć kilka dokumentów powiązanych tematycznie, przechowywać i udostępniać dowolne pliki oraz ewidencjonować zadania. Sprawa może być udostępniana wybranym pracownikom lub grupom, mieć wskazaną osobę odpowiedzialną i określony termin realizacji. Co więcej, moduł Sprawy w systemie Ready_TM ułatwia obsługę handlową i umożliwia archiwizowanie dowolnych informacji. Wielofunkcyjność tego modułu pozytywnie wpływa na organizację i higienę pracy.

Okno modułu Sprawy wygląda podobnie do innych narzędzi dostępnych w systemie i można je podzielić na trzy główne obszary:

Moduł Sprawy - główne okno
Moduł Sprawy – główne okno
  1. Pasek narzędziowy to miejsce, w którym umieszczono wszystkie najważniejsze przyciski pozwalające między innymi na zakładanie nowych spraw, ich edycję lub usuwanie oraz wyszukiwanie. Wiele z opcji obecnych na pasku narzędziowym dostępnych jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w daną pozycję na liście (moża wtedy na przykład edytować sprawę);
  2. Lista spraw to główna część okna modułu. Widać tu wszystkie sprawy, które utworzono lub są dostępne dla aktualnie zalogowanego pracownika. Widok listy można zmieniać za pomocą folderów oznaczonych numerem trzy na grafice lub przez dodawanie nowych kolumn;
  3. Foldery i filtry pozwalają na zarządzanie widokiem spraw na liście oraz ich wyszukiwanie.
Top