Loading...

Wprowadzenie

System Ready_TM, jako funkcjonalne i kompletne środowisko pracy, posiada również wbudowany modułu Poczta, który pozwala na wygodną obsługę skrzynek pocztowych i zarządzanie wiadomościami e-mail.

Na wstępie warto wyraźnie zaznaczyć, że moduł Poczta jest klientem poczty, który wymaga skonfigurowania kont pocztowych. Konta pocztowe mogą być założone na dowolnym serwerze (na przykład Gmail), a komunikacja odbywa się w oparciu o protokół IMAP. Funkcjonalność modułu nie różni się od typowych klientów poczty e-mail. Oznacza to, że użytkownik ma do dyspozycji m.in. obsługę wielu kont pocztowych, ochronę antyspamową, tworzenie i zarządzanie wiadomościami, filtry oraz integrację z innymi modułami systemu Ready_TM, co pozwala m.in. na wygodne tworzenie dokumentów z wiadomości e-mail.

Okno modułu Poczta
Top