Loading...

Obsługa faktur walutowych

Fakturę zakupu w walucie zagranicznej należy wprowadzić do systemu podobnie jak fakturę w PLN. Różnica polega na tym, że system automatycznie po zapisaniu dokumentu pobierze kurs waluty z NBP i przypisze do dokumentu. Należy jednak pamiętać o tym, że słownik walut musi być uzupełniony o te waluty, które ma się zamiar wykorzystać. Więcej informacji na temat słownika walut znajduje się w oddzielnym artykule.

System Ready_TM automatycznie pobierze kurs waluty na dzień poprzedzający wystawienie faktury, a następnie przeliczy kwoty netto, VAT, brutto na PLN. W przypadku, kiedy dniem poprzedzającym datę wystawienia jest dzień wolny, na przykład weekend lub święto, system sam skoryguje datę i pobierze z dnia poprzedzającego dzień wolny. Na przykład, jeżeli datą wystawienia jest drugi dzień świąt wielkanocnych (poniedziałek), system pobierze kurs waluty na piątek.

Aby obsłużyć fakturę walutową, należy:

  1. dokonać rejestracji faktury w systemie. Proces ten opisano w oddzielnym artykule. Na tym etapie waluta nie ma znaczenia;
  2. przejść do zakładki Szczegóły i kliknąć przycisk z symbolem waluty widoczny w polu Waluta;
Obsługa faktury walutowej
  1. w nowym oknie sprawdzić kurs i kliknąć przycisk TAK, a potem Zapisz, by zapisać dokument;
  2. kliknąć przycisk z symbolem % w polu Wartość netto i wskazać odpowiednią stawkę VAT, a następnie kliknąć przycisk Ʃ w polu Kwota VAT. W nowym oknie należy sprawdzić przeliczone wartości i kliknąć przycisk ZAPISZ.
Obsługa faktury walutowej – ciąg dalszy
Top