Loading...

Obsługa faktur walutowych

Fakturę zakupu w walucie wprowadzamy do systemu tak sama jak fakturę w PLN, różnica w fakturze walutowej polega na tym że system automatycznie po wykonaniu Zapisu na dokumencie pobierze kurs waluty z NBP i przypisze do faktury.

Ready_ automatycznie pobierze kurs waluty na dzień poprzedzający wystawienie faktury i przeliczy kwoty netto, vat, brutto to PLN. W przypadku kiedy dniem poprzedzającym datę sprzedaży jest dzień wolny np weekend lub święto, system sam skoryguje datę i pobierze z dnia poprzedzającego dzień wolny.

Przykład: Jeśli datą wystawienia jest dzień po drugi dniu Wielkanocy (poniedziałek), system pobierze kurs waluty na piątek.

 

Powiązany kurs waluty z fakturą można sprawdzić na dokumencie i skorygować zapisane dane.

Po Zapisaniu dokumentu należy sprawdzić przypisany kurs i obliczyć stawki VAT. System przeliczy wartości w walucie na PLN.

 

Illustration
Top