Loading...

Wielofirmowość

Ustawieniach aplikacji Faktur zakupu posiadają osobną sekcje dla konfiguracji wielofirmowości wraz z automatyczną weryfikacją poprawności konfiguracji.

Pierwszym krokiem jest włącznie opcji „Włącz wielofirmowość na Fakturach zakupu”  i ustawienia jednostek rozliczeniowych na naszej strukturze organizacyjnej.

Jednostka organizacyjna na strukturze organizacyjnej

W strukturze organizacyjnej bardzo ważne jest utworzenie jednostek organizacyjnych w tym celu edytujemy jednostkę i:

  • Typ jednostki – wybieramy Organizacja
  • Jednostka rozliczeniowa – zaznaczamy
  • Dane jednostki – wyszykujemy w bazie naszą firmę

Typy dokumentów księgowych

Typy dokumentów księgowych możemy wprowadzać dla każdej jednostki oddzielnie jeśli każda spółka ma zdefiniowany innych rodzaj typów dokumentów.

UWAGA! – Ważne jest w przypadku wszystkich słowników stosowanie zasady albo każda pozycja słownika jest przypisana do danej jednostki albo wszystkie nie są przypisane do jednostki czyli są wspólne dla każdej firmy.

Dodając typ dokumentu do słownika musimy zwrócić uwagę na wypełnienie kilku pól, są one kluczowe do poprawnego prezentowania na dokumencie Faktury zakupu i Korekcie faktury zakupu.

Uzupełniamy pola:

  1. Opis
  2. Kod
  3. Jednostka rozliczeniowa – dla nie będzie widoczny ten dokumentu
  4. Typ dokumentu – wybieramy fakturę zakupu lub fakturę korektę. Ważne żeby dla typów faktury korygujących wybieramy typ Korekta faktury zakupu

 

Słowniki kosztów

Wszystkie słowniki analityczne tak samo jak typy dokumentów księgowych przypisujemy do jednostki rozliczeniowej, czyli wprowadzamy dla każdej spółki osobne słowniki kosztów

Illustration
Top