Loading...

Pulpit

Pulpit jako taki nie posiada rozbudowanych ustawień. Jednak użytkownik w prosty sposób może przywrócić domyślny wygląd pulpitu lub zapisać jego zawartość celem późniejszego sprawnego wczytania.

Zapisywanie układu pulpitu

Układ pulpitu warto zapisać w sytuacji, gdy w przyszłości chce się do niego wrócić. Po tym, jak układ zostanie zapisany, można go szybko ponownie przywrócić.

Aby zapisać układ pulpitu, należy:

  1. kliknąć prawym przyciskiem myszy w wolny obszar pulpitu;
  2. w menu podręcznym wybrać opcję Zapisz pulpit jako profil:
Zapisywanie pulpitu jako profil
Zapisywanie pulpitu jako profil – krok pierwszy
  1. w nowym oknie w polu Nazwa profilu należy wpisać nazwę dla zapisywanego układu, a następnie kliknąć przycisk ZAPISZ.
Zapisywanie pulpitu jako profil - krok drugi
Zapisywanie pulpitu jako profil – krok drugi

Wczytywanie zapisanego układu pulpitu

Zapisany wcześniej układ pulpitu można w dowolnym momencie wczytać. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może stworzyć kilka widoków pulpitu dopasowanego do konkretnych działań i wygodnie przełączać się między nimi.

Aby wczytać zapisany profil pulpitu, należy:

  1. kliknąć prawym przyciskiem myszy w wolny obszar pulpitu;
  2. w menu podręcznym wybrać opcję Załaduj profil pulpitu;
Wczytywanie zapisanego układu pulpitu - krok pierwszy
Wczytywanie zapisanego układu pulpitu – krok pierwszy
  1. w nowym oknie na liście należy odszukać profil, który ma zostać wczytany, kliknąć w jego nazwę, a następnie zatwierdzić wybór przy pomocy przycisku ZAŁADUJ;
Wczytywanie zapisanego układu pulpitu - krok drugi
Wczytywanie zapisanego układu pulpitu – krok drugi
  1. Jeżeli podczas operacji opisanej w poprzednim podpunkcie zostanie włączona opcja Usuń wszystkie elementy z obecnego pulpitu, to wtedy przed wczytaniem zapisanego profilu pulpitu usunięte zostaną wszystkie elementy widoczne na ekranie. W przypadku gdy wspomniana opcja zostanie wyłączona, załadowanie profilu może spowodować zduplikowanie skrótów widocznych na ekranie.
Top