Loading...

Uprawnienia

Domyślnie dostęp do dokumentu zamówienia ma jego twórca oraz grupa osób nadzorujących proces. Ponadto osoby uczestniczące w procesie akceptacji również mają dostęp do dokumentu zamówienia.

Osoba, która ma mieć dostęp do modułu Zamówienia, powinna być członkiem grupy ZAKUPY – DOSTĘP DO MODUŁU ZAMÓWIENIA. Ten poziom uprawnień pozwala na dostęp do modułu i składanie własnych zapotrzebowań.

Aby przypisać pracownika do grupy ZAKUPY – DOSTĘP DO MODUŁU ZAMÓWIENIA, należy:

 1. kliknąć przycisk Aplikacje, a potem wybrać opcję Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie odszukać sekcję ZAKUPY i kliknąć zakładkę UPRAWNIENIA widoczną pod sekcją;
Dodawanie pracownika do grupy ZAKUPY – DOSTĘP DO MODUŁU ZAMÓWIENIA
 1. w sekcji Grupy uprawnień kliknąć opcję ZMIEŃ SKŁAD GRUPY przy ZAKUPY – DOSTĘP DO MODUŁU ZAMÓWIENIA;
 2. w nowym oknie przejść do zakładki Pracownicy:
  • w kolumnie Pracownicy zaznaczyć na liście pracownika;
  • kliknąć przycisk ze strzałką skierowaną w prawo;
  • pracownik z kolumny Pracownicy zostanie przeniesiony do kolumny Do grupy należą pracownicy;
Dodawanie pracownika do grupy ZAKUPY – DOSTĘP DO MODUŁU ZAMÓWIENIA – ciąg dalszy
 1. kliknąć ZAPISZ.

Odebranie dostępu do modułu Zamówienia odbywa się podobnie, z tą tylko różnicą, że należy daną osobę zaznaczyć w prawej kolumnie i kliknąć strzałkę w lewo.

Pracownik może posiadać wyższy poziom uprawnień, który daje możliwość wglądu do wszystkich dokumentów procedowanych w ramach modułu Zamówienia.

Aby przypisać pracownika do grupy ZAKUPY – NADZÓR NAD ZAMÓWIENIAMI, należy:

 1. kliknąć przycisk Aplikacje, a potem wybrać opcję Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie odszukać sekcję ZAKUPY i kliknąć zakładkę UPRAWNIENIA widoczną pod sekcją;
Dodawanie pracownika do grupy ZAKUPY – NADZÓR NAD ZAMÓWIENIAMI
 • w sekcji Grupy uprawnień kliknąć opcję ZMIEŃ SKŁAD GRUPY przy ZAKUPY – NADZÓR NAD ZAMÓWIENIAMI;
 • w nowym oknie przejść do zakładki Pracownicy:
  • w kolumnie Pracownicy zaznaczyć na liście pracownika;
  • kliknąć przycisk ze strzałką skierowaną w prawo;
  • pracownik z kolumny Pracownicy zostanie przeniesiony do kolumny Do grupy należą pracownicy;
Dodawanie pracownika do grupy ZAKUPY – NADZÓR NAD ZAMÓWIENIAMI – ciąg dalszy
 • kliknąć ZAPISZ.
Top