Loading...

Tworzenie korekty faktury sprzedaży

Tworzenie korekty faktury sprzedaży

Tworzenie korekty faktury sprzedaży należy rozpocząć od wybrania i wyświetlenia wybranej faktury. Następnie w menu dokumentu należy kliknąć polecenie [Utwórz korektę].

W systemie zostanie utworzony nowy dokument – korekta wybranej faktury sprzedaży. W zakładce [Korekta] wyświetlane są pozycje Stan poprzedni, które odpowiadają pozycjom z faktury sprzedaży, oraz tabelka Stan aktualny, która pozwala na wprowadzanie korekt do poszczególnych pozycji, jak również dodawanie nowych.

Przyciski:

  1. Edycja – umożliwia edycję korygowanej pozycji z faktury sprzedaży.
  2. Edycja oraz Usuń – umożliwia edycję oraz usunięcie nowo dodanej pozycji do korekty faktury.
  3. Kliknij aby dodać pozycję – służy do dodawania nowych pozycji do korekty.
  4. Generuj PDF – generuje źródło korekty w formacie PDF, które będzie dostępne w zakładce [Załączniki] oraz na podglądzie dokumentu w zakładce [Dokument].

Korekta faktury sprzedaży podlega takiemu  samemu procesowi obiegu jak faktura sprzedaży.

Illustration
Top